Ekonomiska uppföljningar/bokslut


Ekonomiska uppföljningar och prognoser

Varje månad görs ekonomiska uppföljningar och prognoser till årets slut. Rapportering sker till ekonomikontoret per ansvarsenhet.

 

Statistik
Varje år rapporteras till Skolverket och Statistiska Centralbyrån uppgifter om kostnader och volymuppgifter.

 

Sidan uppdaterades 2022-03-24

Synpunkter på sidan?