Ekonomi

 

Barn- och utbildningsnämndens uppgifter är bl a att fastställa mål för verksamheten, ge ekonomiska ramar och utvärdera verksamheten. Detta görs utifrån nationella mål och kommunala styrdokument.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen bistår barn- och utbildningsnämnden i bl a ekonomifrågor och ansvarar för övergripande planering, samordning, utveckling och uppföljning inom förvaltningens verksamhetsområden.

 

Inom området ekonomi beskrivs budget, ekonomiska uppföljningar och intern kontroll.

(Se innehållsförteckningen till vänster)

Sidan uppdaterades 2023-05-03

Synpunkter på sidan?