Information om Covid-19, läs mer här.

Feriepraktik 2021

Åmåls kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar folkbokförda i Åmåls som i år går ur årskurs 9, årskurs 1 årskurs 2 på gymnasiet och introduktionsprogrammen på gymnasiet. Målet med feriepraktiken är att få en inblick i hur arbetslivet kan se ut. Feriepraktik innebär praktik inom kommunala verksamheter och föreningar. Feriepraktiken omfattar 76 timmar. Ersättningen är 3420 kronor. Platserna är till för dem som inte har annat sommarjobb.


För föreningar och kommunala verksamheter

Föreningar eller kommunala verksamhet kan ta emot feriepraktikanter. Kommunen står för ersättning och försäkring till praktikanten. Ni står för handledning, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och schemaläggning. Kontakta feriepraktiksamordnaren för mer information.

Intresseanmälan skickas till: ferie.praktik@amal.se, eller välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 62, 662 22 Åmål. Märk kuvertet "Feriepraktik" Det är inte längre möjligt att anmäla intresse för feriepraktikanter under 2021, återkom gärna under våren 2022.

Ansök om feriepraktikplats

Ansökningsperioden för feriepraktik 2021 var öppen 6 april till och med 2 maj. 

Perioder för feriepraktiken 2021

Period 1: vecka 24-27
Period 2: vecka 28-31
Andra veckor kan förekomma beroende på feriepraktikplats.

Sidan uppdaterades 2021-06-29

Synpunkter på sidan?