Feriepraktik 2023

Åmåls kommun erbjuder under sommaren feriepraktik till ungdomar folkbokförda i Åmåls som i år går ur årskurs 9, årskurs 1 årskurs 2 på gymnasiet och introduktionsprogrammen på gymnasiet. Målet med feriepraktiken är att få en inblick i hur arbetslivet kan se ut. Feriepraktik innebär praktik inom kommunala verksamheter och föreningar. Feriepraktiken omfattar 76 timmar. Ersättningen är 3420 kronor. Platserna är till för dem som inte har annat sommarjobb.

 

För föreningar och kommunala verksamheter

Föreningar eller kommunala verksamhet kan ta emot feriepraktikanter. Kommunen står för ersättning och försäkring till praktikanten. Ni står för handledning, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och schemaläggning. Kontakta feriepraktiksamordnaren för mer information.

 

Ansök om feriepraktikplats
Ansökningsperioden för feriepraktik 2023 är öppen till och med 7 maj 2023.

Sidan uppdaterades 2023-04-11

Synpunkter på sidan?