Feriepraktik 2020

Åmåls kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar folkbokförda i Åmåls som i år går ur årskurs 9, årskurs 1 årskurs 2 på gymnasiet och introduktionsprogrammen på gymnasiet. Målet med feriepraktiken är att få en inblick i hur arbetslivet kan se ut. Feriepraktik innebär praktik inom kommunala verksamheter och föreningar. Feriepraktiken omfattar 76 timmar. Ersättningen är 3420 kronor. Platserna är till för dem som inte har annat sommarjobb.

För föreningar och kommunala verksamheter

Vill din förening eller kommunala verksamhet ha feriepraktikanter? Kommunen står för ersättning och försäkring till praktikanten. Ni står för handledning, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och schemaläggning. Kontakta feriepraktiksamordnaren för mer information.

Intresseanmälan skickas till: ferie.praktik@amal.se, eller välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 62, 662 22 Åmål.
Verksamheternas intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda senast 12 april.

Ansök om feriepraktikplats

Det går inte längre att ansöka om feriepraktikplats.

Perioder för feriepraktiken

Period 1: vecka 25-28
Period 2: vecka 29-32
Andra veckor kan förekomma beroende på feriepraktikplats.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?