Ung i Åmål 2

Ung person

Barnens hjälptelefon:

0200 - 230 230

BRIS
(Barnens Rätt I Samhället) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i detta arbete.

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

BRIS ska bistå utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlätta för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS framhåller ett barnperspektiv och ser barn och unga som sina uppdragsgivare – det är utifrån deras behov som verksamheten planeras.

Läs mer på BRIS egen hemsida: www.bris.se

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?