Nästa steg i IT-förnyelsen fram till 28 maj

Kort om övergången till nya mailsystemet

Åmål använder sedan två veckor epostsystemetet i Microsoft 365. E-posthanteringen sker genom programmet Outlook som finns på datorer, över webben och som mobilappar. Övergången till nytt epostsystem har i huvudsak gått bra och vi ser att mail strömmar in och ut på ett stabilt sätt och att användningen av e-postprogrammen tilltar. Sedan drifttagning har nästan 14 000 mail skickats och nästan 50 000 mail tagits emot i nya systemet.

Vi har haft några incidenter under övergången, en del förutsedda och andra oförutsedda. Bland de saker som påverkat flest användare är inställningar för gemensamma brevlådor, en del scannerinställningar samt utmaningar med att ansluta mobiltelefoner till nya IT-miljön för att läsa mail. Av dessa är merparten löst och det som inte är löst är under arbete med tilldelad ansvarig.

Den närmsta framtiden i e-postsystemet

När vi nu ser är att de flesta har kommit igång och använder Outlook och kalendern. Nu följer en tid där vi genomför olika aktiviteter för att hjälpa oss alla att arbeta effektivt i nya systemet. Vi kommer att arrangera fler utbildningspass/frågestunder för våra Office-ambassadörer. Vi kommer att skapa fler instruktionsfilmer och manualer och vi kommer att arbeta fram lösningar till kvarstående utmaningar. 31 maj stängs de gamla e-postservrarna.  


Nästa steg i IT-förnyelsen 28-31 maj

Introduktionen av nya e-postsystemet har varit en viktig milstolpe i att förnya Åmåls IT-miljö. Nästa viktiga händelse sker i tiden fram till och i anslutning till 28-31 maj. Det som nu sker är att samtliga kommunens Windows-10-datorer kommer att anslutas till den nya IT-miljön. Själva anslutningen sker genom ett program som installeras på varje dator och som du själv startar från "Software center" på datorn. När programmet körs, låser det datorn under ca 30 minuter och datorn ansluts till den nya IT-miljön. Dina inställningar och filer kopieras in och du ska efter processens slut kunna fortsätta att arbeta som vanligt. Programmet finns redan nu tillgängligt i ditt ”Software center” på datorn. Samma plats som du fann installationsprogrammet för nya officepaketet. Du kan när du vill välja att köra programmet, med fördel på en tidpunkt som passar i din arbetsdag eftersom du inte kan använda datorn när processen är igång. Programmet kommer att starta och köras med automatik under fredag 28/5 om du inte själv bestämmer dig för ett tillfälle innan.

Din hemkatalog flyttas 29-30 maj

Under helgen 29-30 maj kommer din hemkatalog att flyttas till OneDrive. Från och med  måndag 31 maj når du dina filer som du tidigare hade på B: under strukturen OneDrive i din mappstruktur. Hur du förbereder och lär känna OneDrive finner du inom kort på amal.se/365.

Under samma helg kommer också alla filer under gemensamma disken M: att flyttas till en ny filserver i nya IT-miljön och från och med måndag 31 maj kommer du att ha en ny genväg till denna på din dator. Inga filer kommer att rensas bort i flytten.


Om Windows 7-datorer

Arbete pågår för att installera ersättningsdatorer för de Windows7-datorer som vi ska ta ur drift. Alla verksamheter har lämnat in en prio-ordning för utbyte som vi nu följer. Du kommer att kontaktas när en ny dator finns tillgänglig och din gamla ingår bland de prioriterade utbytena.

Sidan uppdaterades 2021-06-29

Synpunkter på sidan?