Ängebytjärnet

- helårsöppet


 


FISKESORTER

Regnbågslax, öring och röding beroende på tillgång.

 

KONTAKT

Fiskecamp Örnäs telefon: 0532-170 97. 
Åmåls turistbyrå telefon: 0532–170 98.

 
INFORMATION

Välkommen till Ängebytjärnen – Åmåls kommuns ädelfiskevatten. För egen och andras trevnad – håll rent i naturen och respektera fiskebestämmelserna.

Lyckosamt fiske!


FISKEKORT 150:-

Fiskekort köper ni på Åmåls Turistbyrå, Marin och Fritid, Tools, Team Sportia Säffle eller vid Örnäs camping i Åmål. Ni kan också köpa det innan eller på plats via Swish och www.ifiske.se. Barn upp till 14 år fiskar gratis i betalande vuxens sällskap.

 

BESTÄMMELSER

• Fiskekort skall lösas innan fisket börjar
• Kortet är giltigt max 24 tim
• Kortet skall bäras väl synligt
• Tillåtna redskap är flug/haspel/spinnspö
• Fisket skall bedrivas från land eller brygga
• Kortet är giltigt endast om datum och klockslag är ifyllt
• Kortet är personligt
• Fiske med agn är ej tillåtet
• Maxfångst 3 fiskar/kort
• Max 3 krokar/spölina
• Landad fisk får ej släppas tillbaka
• Kortet skall på anmodan visas för tillsyningsman

Överträdelse av dessa regler bedöms som olovligt fiske vilket medför anmälan till polis.

 

Du får göra upp eld om det inte är någon fara för brand. Ansvaret för att ingen eldsvåda uppkommer är ditt. Använd de iordningsställda eldplatserna! Släck noga efter dig! Vid torka kan allmänt eldningsförbud råda.

5927_fs_engelsk1.gif 5926_fs_tysk2.gif 6880_fs_Spainen_S1.jpg 

 


 

Djupkarta, Ängebytjärnet
Klicka här (pdf-fil) 


Kontaktinformation

Åmåls Turistbyrå

0532 17098

turism@amal.se 


 

5619_fs_oversiktskarta.gif
Klickbar karta

 

Sidan uppdaterades 2016-09-23

Synpunkter på sidan?