Vattenskyddsprocessen steg för steg

Följ vattenskyddsprocessen för vattentäkten i Åmåls tätort, steg för steg.

  
1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åmåls kommun arbetar med att under 2007 ta fram förslag till
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för huvudvattentäkten i Åmål. Alla som på något sätt kan
komma att beröras av dessa skyddsområden kommer därefter att ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter angående förslagen genom samråd. 
Samrådsprocessen ser olika ut för vattenskyddsområdena då de har olika förutsättningar. Förslaget gällande Åmåls tätorts vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter behandlas först i en referensgrupp (vilken i stort består av lokala intresseorganisationer) och sedan presenteras det omarbetade förslaget i samrådet.  
 

2.
Vattenskyddsseminarium 24 maj 2007

3.
Första träffen för referensgruppen flyttas fram till 16 oktober. Inbjudan till de som ingår i referensgruppen skickas ut separat.

Läs mer om riktlinjer för referensgruppsarbetet


4.


Inbjudan/kallelse till Referensgruppsmöte


Anteckningar fr referensgruppsmöte nr 1


5.
Andra träffen för referensgruppen blir tisdagen den 11 dec. Inbjudan/kallelse till berörda skickas ut veckan före.


6.
Tredje träffen med referensgruppen blir den 13 mars 2008. Inbjudan har gått ut.


Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?