Vatten & avloppInformation angående den gällande vattentillgången:
Stora delar av södra Sverige har låga nivåer såväl grundvatten som ytvatten. Västra Götaland och Åmåls kommun är dock i nuläget lindrigare drabbat av torka än många andra delar av landet. Vänerns nivå är fortsatt normal och råvattentillgången till Åmåls Vattenverk är därmed opåverkad. Även vattenverket i Fengerfors, där vatten tas från Knarrbysjön, är vattentillgången god. För grundvattenverken i Tösse och Ånimskog är också läget stabilt. Grundvattentillgången i Edsleskog är dock lägre än normalt. Uppföljning av aktuella grundvattennivåer har intensifierats men läget bedöms ej ännu som allvarligt

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Kommunen har ansvaret för vattenförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 kommunala vattenverk samt 85 km vattenledningsnät.

Avlopp
Åmåls kommun har ansvar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 avloppsverk, 21  pumpstationer samt 84 km avloppsledningsnät.

ABVA
Om du vill veta vilka regler som gäller för dig som användare av våra tjänster kan du läsa ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Åmåls- kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.


Taxa för vatten och avlopp
Klicka på länken för att komma till taxor för vatten och avlopp!

KONTAKTINFORMATION VA-enheten

Vatten och avloppsverket
Telefon: 0532-173 19 eller, 0533-68 17 50


VA-chef
Emil Martinsson 
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: emil.martinsson@saffle.se


Översvämning skyfall

Telefon dagtid: 0533-68 17 50
Efter 16.00: SOS Alarm 054-83 06 90

Akuta vattenläckor dagtid: 0533-68 17 50
Efter 16:00: SOS Alarm 054-83 06 90


Akuta avloppsstopp: 
 
Stena recycling AB

Telefon: Dagtid:010-44 55 107,
Kvällstid (16:00): 070-697 15 00

Anslutningsärenden: 
Planeringsingenjör VA: Erik Martinsson
Telefon: 0533-68 15 52
E-post: erik.martinsson@saffle.se

Faktura- och abonnemangsfrågor:
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon: 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2017-06-07

Synpunkter på sidan?