TorgplatserTorget i Åmål är öppet för torghandel måndagar till lördagar mellan 08.00-18.00. Vill man sälja varor måste man boka plats. 
Saluplatsen kan vara tillfällig, men man kan även boka en fast plats.
Bokningen gör du hos Maria Olsen, 0533-68 17 60.

Ytan per "torgplats" är 3 x 6m. Det går naturligtvis att boka flera platser samtidigt.

Vid tillfällig försäljning finns en informationsskyldighet att genom en väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämna upplysning om näringsidkarens namn, postadress och telefonnummer. Under vissa förutsättningar ska informationen dessutom lämnas skriftligen till konsumenten.

Enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel med mera, ska den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel anteckna vissa uppgifter om den som platsen upplåts till och dennes företrädare.

 

Maria Olsen
Teknik och fritidsförvaltningen
Telefon 0533-68 17 60
E-post maria.olsen@saffle.se


Rolf Bergström

Teknik och fritidsförvaltningen
Telefon 0533-68 17 50
E-post rolf.bergstrom@saffle.se

Sidan uppdaterades 2016-01-19

Synpunkter på sidan?