Latrin

Latrin hämtas av renhållaren på fastigheten i  avsedd och väl försluten behållare. Behållaren får inte väga mer än 15 kg.  
Fastighetsägaren beställer hämtning genom att beställa det hos kundtjänst på telefon 0533-68 15 89 alternativt genom att skicka ett mail till varenhallning@saffle.se.
Gällande avgift hittar du under Taxor och avgifter.

Om fastighetsägaren kör latrinbehållaren till Östby Miljöstation ska ett intyg skrivas vid avlämning som sedan skickas till kommunens miljökontor.

 

Sidan uppdaterades 2017-09-15

Synpunkter på sidan?