Så här sorterar du dina förpackningar

Färgade glasförpackningar
Det vill säga flaskor och burkar. Endast tomma förpackningar.Tag av lock och kapsyler. OBS! Inte porslin, keramik eller glödlampor.

Ofärgade glasförpackningar
Det vill säga flaskor och burkar som är helt ofärgade.Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler. OBS! Inte porslin, keramik, fönsterglas eller glödlampor.

Pappersförpackningar
Förpackningar som består av papper, exempelvis pastakartonger, mjölkpaket, juicepaket, bärkassar, omslagspapper och påsar av papper samt förpackningar av wellpapp. OBS! Inte tidningar, broschyrer, kuvert eller kontorspapper.

Metallförpackningar
Det vill säga konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar och folie, tomma sprayburkar, tuber, lock, kapsyler etc. Stora färgburkar lämnas på återvinningscentralen om de är tomma och rena. Färgburkar med färgrester lämnas på miljöstationen.

Plastförpackningar
Till plastförpackningar räknas t ex flaskor, burkar, dunkar, påsar och plastfolie. Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra.


Återvinningsstation
ex. på Återvinningsstation


Sidan uppdaterades 2017-09-15

Synpunkter på sidan?