Framtida mål och visioner för avfallshantering i Säffle och Åmåls kommuner


Den nya renhållningsföreskriften antogs av Åmåls kommun 2015-06-17. I renhållningsföreskriften beskrivs hur avfallet ska sorteras, och vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller avfallshanteringen. 

I avfallsplanen skall mål och visioner sättas när det gäller hur vi skall sortera, samla in och behandla vårt avfall under perioden 2017-2022.

 

Steg_uppat_s.jpg

 

Sidan uppdaterades 2016-04-01

Synpunkter på sidan?