Avfallshantering och återvinning

Här hittar ni diverse renhållnings- och återvinningsinformation, som ni kan ha nytta av.

I Åmåls kommun sköts renhållningen av Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Östby Miljöstation är Säffle och Åmål kommuns gemensamma återvinningscentral.

Här kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Välkomna till oss!

 


Inventering av renhållningsabonnemang


Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål har startat upp en inventering av renhållnings-abonnemang i Åmål kommun.


Vid en genomgång av de fastigheter som har ett slamtömningsabonnemang så har det visat sig att drygt 100 stycken fastigheter inte finns med i kundregistret för sophämtning.


Det är kommunens ansvar att samla in och ta hand om hushållsavfall som uppkommer vid fastigheterna. De fastighetsägare som inte har sophämtning på sin fastighet idag kommer att kontaktas via brev av förvaltningen under februari månad.


Detta är första steget i inventeringen av renhållningsabonnemang i Säffle kommun. Fortsatt inventering kommer att ske under året.Är du inte renhållningskund idag finns blanketten för anmälan nedan:

Brev till ej kund Åmål 20170125 - Skrivbar PDF pdf (pdf 107 KB)

Brev till ej kund Åmål ENGELSK 20170125 - skrivbar PDF pdf (pdf 107 KB)

Kontakt

Veronica Carlsson-Ulff
Renhållningschef

Telefon 0533-68 17 50
E-post veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-1200, 13.00-15.30

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Avfallsföreskrifter
Renhållningsföreskrifter pdf (pdf 330 KB)
Renhållningsguide 2017 pdf (pdf 122 KB)

 

     

Information inför tömning av kärl och avloppsanläggning pdf (pdf 269 KB)

 

  

 

 

Sidan uppdaterades 2017-11-29

Synpunkter på sidan?