Avfallshantering och återvinning

Här hittar ni diverse renhållnings- och återvinningsinformation, som ni kan ha nytta av.

Under Kristi himmelsfärds dag den 25/5 kommer all sophämtning att ske som vanligt. Ställ därför ut era sopkärl som vid ordinarie hämtning.

Trevlig helg önskar teknik- och fritidsförvaltningen!I Åmåls kommun sköts renhållningen av Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Östby Miljöstation är Säffle och Åmål kommuns gemensamma återvinningscentral. 

Här kan du som abonnent gratis lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Välkomna till oss!


Nu är vintern här!


Många kunder kontaktar oss om utebliven sophämtning på grund av halka.

Vi är medvetna om att det sker väderomslag som ej går att påverka och att detta inverkar möjligheten för hämtning.

Försök därför att hålla era vägar plogade och sandade innan klockan 06.00 på er hämtningsdag, så har ni gjort vad ni kunnat.Inventering av renhållningsabonnemang


Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål har startat upp en inventering av renhållnings-abonnemang i Åmål kommun.


Vid en genomgång av de fastigheter som har ett slamhämtningsabonnemang så har det visat sig att drygt 100 stycken fastigheter inte finns med i kundregistret för sophämtning.


Det är kommunens ansvar att samla in och ta hand om hushållsavfall som uppkommer vid fastigheterna. De fastighetsägare som inte har sophämtning på sin fastighet idag kommer att kontaktas via brev av förvaltningen under februari månad.


Detta är första steget i inventeringen av renhållningsabonnemang i Säffle kommun. Fortsatt inventering kommer att ske under året.Är du inte renhållningskund idag finns blanketten för anmälan nedan:

Brev till ej kund Åmål 20170125 - Skrivbar PDF pdf (pdf 107 KB)
Brev till ej kund Åmål ENGELSK 20170125 - skrivbar PDF pdf (pdf 107 KB)

Kontakt

Veronica Carlsson-Ulff
Renhållningschef

Telefon 0533-68 17 50
E-post veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-15.30

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.seAvfallsföreskrifter
Renhållningsföreskrifter pdf (pdf 330 KB)
Renhållningsguide 2017 pdf (pdf 122 KB)

 

     

 

  

 

 

Sidan uppdaterades 2017-05-16

Synpunkter på sidan?