Missbruks- och beroendeproblematik


Missbruk av alkohol
Dricker du för mycket? Alkohol är ofta förknippat med fest och socialt umgänge. Men att dricka för mycket och för ofta kan få negativa konsekvenser och på sikt leda till missbruk och beroende.
Har du svårt att begränsa ditt drickande, drabbas din omgivning negativt eller börjar du få problem att sköta vardagen på grund av alkoholen - då bör du söka hjälp eller rådgivning. Alkoholproblem kan behandlas, ju tidigare desto bättre.


Missbruk av droger
Du som missbrukar narkotika kan få hjälp och stöd att ta dig ur ditt missbruk, och att skaffa dig en fungerande drogfri vardag.

Behandling för missbruk och beroende kan beviljas efter utredning av socialsekreterare. En utredning initieras efter en ansökan eller anmälan.
Exempel på vad som kan erbjudas efter utredning är deltagande i behandlingsgrupp, provtagningar, enskilda samtal, NADA-akupunktur, medicindelning etc.
Vid behov och efter samtycke kan behandling samordnas med bl.a. psykiatri, arbetsgivare, arbetsmarknadåtgärder eller primärvård.

Har du frågor, funderingar eller behöver hjälp utifrån dig egen eller närståendes alkoholkonsumtion eller konsumtion av droger är du välkommen att kontakta socialtjänsten.


Länkar
Anonyma Alkoholister AA. Möten måndagar  18:30 på Stegsgatan 1 i Åmål.

Anonyma Narkomaner NA. Möten i bl.a. i Karlstad och Uddevalla

Länkarna

Hela Människan, Ria Åmål
Adress: Lunnegatan 18
Telefon: 0532 153 22

Samverket

LP-Stiftelsen LP- möten Måndagar 18.00 Västra Storgatan 8, Säffle


Kontaktinformation

Mariann Pettersen
Telefon: 0532-172 64
E-post: mariann.pettersen@amal.se

Ungdoms- och vuxencentralen
Telefon: 0532-77 70 79

Socialtjänstens Växel
Telefon: 0532-171 15

Sidan uppdaterades 2017-03-28

Synpunkter på sidan?