Donationer och fonder

 

Privatpersoner eller företag ger ibland pengar till Åmåls kommun, exempelvis då någon avlidit och de anhöriga vill göra något för att den avlidna ska bli ihågkommen. De pengar som kommer in till kommunen placeras för att ge största möjliga avkastning. Räntan och avkastningen på pengarna delas ut varje år.

Vem som får fondmedel bestäms av chefen för vård- och omsorgsförvaltningen på delegation av vård- och omsorgsnämnden. Att få fondmedel är inte någon lagstadgad rättighet och beslutet kan inte överklagas.

Vård- och omsorgsnämndens fonder vänder sig till behövande personer bosatta i Åmåls kommun. 

Vård- och omsorgsnämndens fonder

• Sociala samfonden och Svea och Alfred Björklunds fond
Bidrag ur dessa fonder kan du söka om du är boende i Åmåls kommun och din inkomst, pension eller sjukersättning är mycket låg. Företräde ska ges personer som inte får bistånd från socialtjänsten. Av ansökan ska framgå vilken fond du söker ur, vilket belopp du söker och till vilket ändamål.


• Anna von Wolkers liv- och kapitalräntefond
Bidrag ur denna fond kan du söka för studier, studieresor, fritidsaktiviteter, teaterverksamhet och liknande om du är under 18 år. Du kan söka om du bor i Åmåls kommun och om du av sociala eller ekonomiska skäl inte har möjligheter till sådana aktiviteter.


• Frisängsfonderna
Bidrag ur frisängsfonderna kan du söka om du uppfyller något eller några av nedanstående kriterier:

- bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som med anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad.
- till täckande av kostnad för eftervård som patient av ekonomiska skäl inte har råd att bekosta.
- bidrag till bekostande av ortopediska eller andra tekniska hjälpmedel till täckande av kostnader för eftervård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta själv.

Så här går ansökningsförfarandet till
Av ansökan ska framgå vilken fond du söker bidrag ur, vilket belopp du söker och till vilket ändamål. Du ska kunna styrka med intyg att du uppfyller de villkor som gäller för fonden. Av den anledningen måste du skicka med personbevis med din ansökan.

Sista ansökningsdag för utdelning ur fonder 2015 är 30 september.
 

Ansökan skickas till:

Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål
eller via e-post: vard.omsorg@amal.se 

För frågor eller funderingar kring vård- och omsorgsnämndens fonder kontakta:

Nämndsekreterare
Pierre Carroz
Telefon: 0532-171 20
E-post: vard.omsorg@amal.se

Sidan uppdaterades 2016-08-04

Synpunkter på sidan?