Socialjour

Kan jag få akut hjälp?

Ja, om du riskerar att annars hamna i en nödsituation. Det finns inte definierat vad som är en nödsituation utan socialtjänsten bedömer detta från fall till fall. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Vid behov av akut hjälp

När socialkontoret är stängt och du behöver akut hjälp kan du vända dig till socialjouren på telefon 0522-69 74 44 eller via polisen, telefon 114 14.
Socialjouren hjälper dig som bor i Åmål, men också dig som är på tillfälligt besök från en annan kommun eller ett annat land.

Vänd dig till socialjouren om du:

• misstänker att barn eller ungdomar far illa.
• är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende.
• har allvarliga problem med missbruk som inte kan avvaktas.
• är i akut behov av boende.
• är i akut behov av ekonomiskt stöd.

Kontaktinformation

Telefon 0532-171 15
Fax 0532-173 50
E-post vard.omsorg@amal.se

Besöksadress Södra Långgatan 4B

Postadress
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 62, 662 22 Åmål

 

Socialjouren 
Nås på telefon: 0522-69 74 44

Under nedanstående tider:

måndag-torsdag, klockan 16.00-23.00

fredag, klockan 15.00-02.00

lördag, klockan 16.00-02.00

söndag, klockan 16.00-23.00

Övriga tider nås socialjouren via Polisen, telefon 114 14

Sidan uppdaterades 2016-09-23

Synpunkter på sidan?