Hjälpmedel


Hjälpmedel som hälso- och sjukvården tillhandahåller kallas för personliga hjälpmedel. De förskrivs bland annat av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, ortopedingenjöer, läkare, audionomer och synpedagoger, som arbetar på exempelvis vårdcentraler, sjukhus eller hör- och syncentraler i habiliteringen och kommunrehab.

Information till allmänheten
Det finns en informationsbroschyr ”Bra att veta om hjälpmedel – en vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården”.
Informationsbroschyr ”Bra att veta om hjälpmedel”

Sidan uppdaterades 2012-11-14

Synpunkter på sidan?