Information om Färdtjänst

 


GEMENSAMMA REGLER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I DALSLAND
Färdtjänst kan beviljas till personer som är folkbokförda i Åmåls kommun och enligt färdtjänstlagens definitioner §§ 6-9. Villkoret för att tillståndet kan ges, är dels att sökanden har ett omfattande funktionshinder och dels att han/hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Det måste finnas ett samband mellan funktionshindret och svårigheterna att resa.

Är funktionshindret endast tillfälligt, föreligger ingen skyldighet att meddela tillstånd.

Färdtjänsttillstånd beviljas mellan 3 månader och högst 2 år.

KOMMUNENS SERVICELINJE
Servicelinjen i Åmåls kommun är ett allmänt kommunikationsmedel för färdtjänstberättigade och skall i första hand anlitas som transportmedel. Vid användande av servicelinjen är egenavgiften betydligt lägre än färdtjänsttaxan

ANSÖKAN
Färdtjänstansökan görs hos kommunens färdtjänstutredare. Vid första ansökan om färdtjänst bör ansökan kompletteras med läkarintyg som styrker funktionshinder. Ny ansökan måste inlämnas när färdtjänst-tillståndet gått ut.

FÄRDTJÄNST
Färdtjänstberättigad får göra obegränsat antal resor. Färdtjänstresor får göras alla veckodagar dygnet runt. Uppehåll får inte göras under pågående färdtjänstresa.
Färdtjänstresor får göras inom följande kommuner: Åmål, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, och Årjäng.


Färdtjänst omfattar både personbilar och specialfordon. Den som inte kan åka personbil, på grund av sin funktionsnedsättning, beviljas färdtjänst med specialfordon.

LEDSAGARE
Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren utan kostnad. Ledsagare får inte vara färdtjänstberättigad.
Färdtjänstberättigad har rätt att ha med en annan person i sällskap samt egna barn.


BAGAGE
Bagage får tas med i vanlig omfattning.


KOSTNAD FÖR FÄRDTJÄNSTRESA
Uppgift om hur mycket resans egenavgift kommer att kosta får du besked om vid beställningen. Medresenär och barn betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade.


ATT TÄNKA PÅ
Avboka din resa som ej blir av. Om du inte avbokar resan riskerar
du att behöva betala hela framkörningskostnaden själv.


ADRESSÄNDRING
Glöm ej att göra en anmälan om adressändring till kommunens färdtjänstutredare.

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?