Färdtjänst / Riksfärdtjänst


Färdtjänst
Färdtjänst kan, efter tillståndsprövning enligt lagen om färdtjänst, beviljas person som är folkbokförd i Åmåls kommun och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänstberättigad är skyldig att i första hand nyttja samordnade färdtjänstresor som anvisas av kommunen. Ledsagare får, efter prövning, medfölja utan särskild kostnad. Servicelinjen är ett allmänt kommunikationsmedel, som är anpassat för funktionshindrad skall i första hand anlitas som transportmedel. Vid användande av servicelinjen är egenavgiften betydligt lägre.


Riksfärdtjänst
Den som har ett behov av att resa till annan ort i Sverige och uppfyller riksfärdtjänstlagens definitioner § § 5-8, kan efter ansökan och särskild prövning, få tillstånd att åka riksfärdtjänst. Ansökan görs hos kommunens färdtjänstutredare och ska vara denne tillhanda senast 14 dagar före planerad resa.

  • Ansökan om färdtjänst /riksfärdtjänst görs hos kommunens färdtjänstutredare.
  • Ny ansökan måste inlämnas när färdtjänsttillståndet gått ut.
  • Boka din resa hos
    Västtrafiks beställningscentral 020-91 90 90Sidan uppdaterades 2018-04-09

Synpunkter på sidan?