Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet

Logga familjerätt familjehem.jpg


Den 1 augusti startade Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet. Enheten är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds och Dals Eds kommuner. Här jobbar fem socialsekreterare; två stycken med familjerätt och tre med familjehem.

De två som jobbar med familjerätt är Simone Geerts och Susanne Johansson. Exempel på familjerättsliga arbetsuppgifter är vårdnads- , boende- och umgängesutredningar, adoptionsärenden och samarbetssamtal. Samarbetssamtal är samtal som erbjuds separerade föräldrar i syfte att nå samförståndslösningar kring gemensamma barn, t ex var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut. Föräldrarna har möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal kring vad de kommit överens om, om de så önskar.

De fyra familjehemssekreterarna är Irene Ottosson, Sandra Bokhult, Margaretha Edholm och Dan-Inge Johansson. De har som uppgift att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer åt de berörda kommunerna. Som familjehem har man som uppgift att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem för stadigvarande boende. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn mer sällan, kanske ett eller ett par veckoslut per månad. De familjehem som får uppdrag via den nya enheten erbjuds utbildning och regelbunden handledning. Familjehemssekreterarna är intresserad av att få kontakt med familjer som tycker att det låter spännande att bli kontaktfamilj eller familjehem, så ring dem gärna för att få mer information.KONTAKTINFOMATION

Familjehemssekreterare

Sandra Bokhult
Telefon 0532- 174 42
E-post sandra.bokhult@amal.se

Irene Ottosson
Telefon 0532- 174 52
E-post irene.ottosson@amal.se

Margaretha Edholm
Telefon 0532- 174 58
E-post margaretha.edholm@amal.se
 
Dan-Inge Johansson
Telefon 0532-171 25
E-post dan-inge.johansson@amal.se

Familjerättssekreterare
Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 8.30-9.30

Simone Geerts
Telefon 0532-174 46
E-post simone.geerts@amal.se

Susanne Johansson
Telefon 0532-174 23
E-post susanne.uk.johansson@amal.se

Sidan uppdaterades 2017-03-07

Synpunkter på sidan?