Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet

Logga familjerätt familjehem.jpg


Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds och Dals Eds kommuner. Här jobbar fem socialsekreterare; två stycken med familjerätt och tre med familjehem.

De tre som jobbar med familjerätt är Simone Geerts och Måns Wahlberg. Exempel på familjerättsliga arbetsuppgifter är vårdnads- , boende- och umgängesutredningar, adoptionsärenden och samarbetssamtal. Samarbetssamtal är samtal som erbjuds separerade föräldrar i syfte att nå samförståndslösningar kring gemensamma barn, t ex var barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut. Föräldrarna har möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal kring vad de kommit överens om, om de så önskar.

De tre familjehemssekreterarna är Irene Ottosson, Anette Torstensson och Dan-Inge Johansson. De har som uppgift att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer åt de berörda kommunerna. Som familjehem har man som uppgift att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem för stadigvarande boende. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn mer sällan, kanske ett eller ett par veckoslut per månad. De familjehem som får uppdrag via den nya enheten erbjuds utbildning och regelbunden handledning. Familjehemssekreterarna är intresserad av att få kontakt med familjer som tycker att det låter spännande att bli kontaktfamilj eller familjehem, så ring dem gärna för att få mer information.

KONTAKTINFOMATION

Familjehemssekreterare

Anette Torstensson
Telefon 0532- 174 58
E-post anette.torstensson@amal.se
 
Irene Ottosson
Telefon 0532- 174 52
E-post irene.ottosson@amal.se
 
Dan-Inge Johansson
Telefon 0532-171 25
E-post dan-inge.johansson@amal.se
 
Familjerättssekreterare
Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 8.30-9.30

Simone Geerts
Telefon 0532-174 46
E-post simone.geerts@amal.se

Måns Wahlberg
Telefon 0532-777 458
E-post mans.wahlberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-08-21

Synpunkter på sidan?