Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av huden, kroppens största sinnesorgan. Massagen ger en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet. Den är en möjlighet att fördjupa och utveckla samspelet mellan föräldrar och barn. Det handlar inte om någon behandling utan en stund av avslappning och välbefinnande både för den som ger och den som får massage.
 
Erfarenhetsmässigt har det dock visat sig att vissa delar av massagen kan ha terapeutiska effekter. Det gäller särskilt magmassagen, som om den utförs regelbundet och förebyggande kan lindra vid magknip och gasbesvär.
 
Spädbarnsmassage finns med som en viktig del i de föräldragrupper som familjecentralen erbjuder. Det är förskollärare Lena Wennersten som håller i dessa träffar. 
 
Du är välkommen att kontakta Lena eller din BVC-sköterska för frågor kring och anmälan till massagekurs Telefon 0532-170 21.

 

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?