Schema för föräldragruppen 15-4


Innan förlossningen:
 
Mån den 7 sept kl 15.00-17.00
Denna träff ansvarar föräldrarådgivare Stefan Rosander och Anna Agdur för. Fokus för dessa träffar är att gå ”från två till tre” och att lägga en god grund för familjelivet..
 

Fre den 18 sept kl 13.30-15.30
Fre den 25 sep kl 13.30-15.30 (Folktandvården medverkar)
Fre den 2 okt kl 13.30-15.30 (BVC-sköterska Helena Tveter medverkar)
Fre den 9 okt kl 13.30-15.30 (Förskollärare Lena Wennersten medverkar)
Dessa träffar ansvarar barnmorska Christina Kihlberg för. Här pratar vi om förlossningen ur olika aspekter, amning och hälsa.
 

Efter förlossningen
 

Fre den 15 jan kl 13.30-15.30
Återträff efter förlossningen där föräldrarna får presentera sina nya familjemedlemmar och prata om hur förlossningen varit. BVC-sköterska Helena Tveter och barnmorska Christina Kihlberg ansvarar för denna träff.
 

Mån den 18 jan kl 13.00-14.30
Mån den 25 jan kl 13.00-14.30
Mån den 1 feb kl 13.00-14.30
Mån den 8 feb kl 13.00-14.30
Mån den 15 feb kl 13.00-14.30
Dessa fem tillfällen ägnas åt spädbarnsmassage och ”barnprat”. Förskollärare Lena Wennersten ansvarar för massagen och Helena Tveter finns tillgänglig för ”barnprat”.
 

Mån den 22 feb kl 15.00-16.30
Dessa träffar ansvarar BVC-sköterskorna Helena Tveter och Barbara Ingvarsson för. Vid denna träff pratar vi huvudsakligen om mat och amning men även kring ämnet säkerhet.
 

Mån den 14 mars kl 15.00-16.30
Den avslutande träffen ansvarar föräldrarådgivare Stefan Rosander och Anna Agdur. Vi har på nytt fokus på de inledande diskussionerna om familjelivet och pratar om hur man har det i familjen, svårigheter och glädjeämnen Vi får besök av biblioteket i Åmål.

 

Hör av er om ni får förhinder. Tel Maritha Bengtsson 010-441 52 24 Tel Anna Agdur 170 21 Tel Stefan Rosander: 170 78 Tel Annelie Jansson 170 29 Tel Helena Tveter 66316 Barbara Ingvarsson 010-441 52 21

Välkomna!

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?