Schema för föräldragruppen 15-3


Innan förlossningen:

Mån den 11 maj kl 15.00-1700
Dessa träff ansvarar föräldrarådgivare Stefan Rosander och Anna Agdur för. Fokus för dessa träffar är att gå ”från två till tre” och att lägga en god grund för familjelivet..

Mån den 18 maj  kl 17.00-19.00
Mån den 25 maj  kl 17.00-19.00 (Folktandvården medverkar)  
Mån den 1 juni  kl 17.00-19.00 (Bvc-sköterska Barbara Ingvarsson medverkar)
Mån den 8 juni  kl 17.00-19.00 (Förskollärare Annelie Jansson medverkar)
Dessa träffar ansvarar barnmorska Maritha Bengtsson för. Här pratar vi om förlossningen ur olika aspekter, amning och hälsa.

Efter förlossningen

Mån den 7 sept Massage gång 1 1330-1500

Mån den 14 sept kl 1500-1630
Återträff efter förlossningen där föräldrarna får presentera sina nya familjemedlemmar och prata om hur förlossningen varit. BVC-sköterska Barbara Ingvarsson och barnmorska Maritha Bengtsson ansvarar för denna träff.
 
Mån den 21 sept  kl  13.30-15.00
Mån den 28 sept  kl  13.30-15.00
Mån den 5 okt      kl  13.30-1500
Mån den 12 okt    kl  13.30-1500
Dessa fem tillfällen, första tillfället den 7 september ägnas åt spädbarnsmassage och ”barnprat”. Förskollärare Annelie Jansson ansvarar för massagen och Barbara Ingvarsson finns tillgänglig för ”barnprat”.

Mån den 7 dec  kl 15.00-1630
Dessa träffar ansvarar BVC-sköterskorna Ewa Martinsson och Barbara Ingvarsson för. Vid denna träff pratar vi huvudsakligen om mat och amning men även kring ämnet säkerhet.

Mån den 8 feb 2016 kl 15.00-1630
Den avslutande träffen ansvarar föräldrarådgivare Stefan Rosander och Anna Agdur. Vi har på nytt fokus på de inledande diskussionerna om familjelivet och pratar om hur man har det i familjen, svårigheter och glädjeämnen Vi får besök av biblioteket i Åmål.

Hör av er om ni får förhinder. Tel Maritha Bengtsson 179 23 Tel Anna Agdur 170 21 Tel Stefan Rosander: 170 78 Tel Annelie Jansson 170 29 Tel Ewa Martinsson 66316 Barbara Ingvarsson 179 54

Välkomna!

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?