Schema för föräldragruppen 14-6


Innan förlossningen:

Mån den 27 okt kl 17.00-19.00
Mån den 3 nov kl 17.00-19.00
Dessa träffar  ansvarar föräldrarådgivare Stefan Rosander och Anna Agdur för. Fokus för dessa träffar är att gå ”från två till tre” och att lägga en god grund för familjelivet..

Tis den  4 nov  kl 17.00-19.00
Tis den 11 nov  kl 17.00-19.00 (BVC-sköterska Annika Fogelberg medverkar)
Tis den 25 nov kl 17.00-19.00 (Folktandvården medverkar) 
Tis den 2 dec   kl 17.00-19.00 (Förskollärare Lena Wennersten medverkar)
Dessa träffar ansvarar barnmorska Christina Kihlberg för. Här pratar vi om förlossningen ur olika aspekter, amning och hälsa.

Efter förlossningen

Tis den 3 mars 2015 kl 17.00-18.30
Återträff efter förlossningen där föräldrarna får presentera sina nya familjemedlemmar och prata om hur förlossningen varit. BVC-sköterska Annika Fogelberg och barnmorska Christina Kihlberg ansvarar för denna träff.

Mån den 9 mars kl 13.00-1430
Mån den 16 mars kl 13.00-14.30
Mån den 23 mars kl 13.00-1430
Mån den 30 mars kl 1300-1430
Tors den 2 april  kl 9.30-1100
Dessa fem tillfällen ägnas åt spädbarnsmassage och ”barnprat”. Förskollärare Lena wennersten ansvarar för massagen och Annika Fogelberg finns tillgänglig för ”barnprat”.

Mån den 18 maj kl 16.30-18.30
Dessa träffar ansvarar BVC-sköterskorna Annika Fogelberg och Barbara Ingvarsson för. Vid denna träff pratar vi huvudsakligen om mat och amning men även kring ämnet säkerhet.

Mån den 5 okt kl. 1700-18.30
Den avslutande träffen ansvarar föräldrarådgivare Stefan Rosander och Anna Agdur. Vi har på nytt fokus på de inledande diskussionerna om familjelivet och pratar om hur man har det i familjen, svårigheter och glädjeämnen.

Hör av er om ni får förhinder. Tel Christina Kihlberg 179 21 Tel Anna Agdur 170 21 Tel Stefan Rosander: 170 78 Tel Lena Wennersten 170 29 Tel Annika Fogelberg 66316

Välkomna!

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?