Schema för föräldragruppen 14-5


Innan förlossningen:

Mån den 1 sept-14 kl 17.00-19.00
Mån den 8 sept-14
Dessa träffar ansvarar föräldrarådgivare Stefan Rosander och Anna Agdur för. Fokus för dessa träffar är att gå ”från två till tre” och att lägga en god grund för familjelivet.

Mån den 15 sept kl 17.00-19.00
Mån den 22 sept  kl 17.00-19.00 (BVC-sköterska Barbara Ingvarsson medverkar)
Mån den 29 sept  kl 17.00-19.00 (Folktandvården medverkar) 
Tis den 7 okt kl 17.00-19.00 (Förskollärare Annelie Jansson medverkar) OBS Tisdag
Dessa träffar ansvarar barnmorska Maritha Bengtsson  för. Här pratar vi om förlossningen ur olika aspekter, amning och hälsa.

Efter förlossningen

Mån den 8 dec kl 17.00-18.30
Återträff efter förlossningen där föräldrarna får presentera sina nya familjemedlemmar och prata om hur förlossningen varit. BVC-sköterska Barbara Ingvarsson och barnmorska Maritha Bengtsson ansvarar för denna träff.

Mån den 15 dec-14  kl 15.30-1700
Mån den 22 dec- 14  kl 15.30-17.00
Mån den 12 jan -15  kl 15.30—17.00
Mån den 19 jan -15 kl 15.30-17.00
Mån den 26 jan-15 kl 1530-1700
Dessa fyra tillfällen ägnas åt spädbarnsmassage och ”barnprat”. Förskollärare Annelie Jansson ansvarar för massagen och Barbara Ingvarsson finns tillgänglig för ”barnprat”.

Mån den 16 mars-15  kl 17.00-18.30
Denna träff ansvarar BVC sköterskorna Barbara Ingvarsson och Annika Fogelberg för. Vid denna träff  pratar vi huvudsakligen om mat, amning, barnolycksfall och egenvård.

Mån den 15 juni-15 kl 17.00-18.30
Den avslutande träffen ansvarar föräldrarådgivare Stefan Rosander och Anna Agdur. Vi har på nytt fokus på de inledande diskussionerna om familjelivet och pratar om hur man har det i familjen, svårigheter och glädjeämnen (bibliotekarie Emma Olander medverkar).

Hör av er om ni får förhinder. Tel Maritha Bengtsson 179 23 Tel Anna Agdur 170 21 Tel Stefan Rosander: 170 78 Tel Annelie Jansson 170 29 Tel Barbara Ingvarsson tel 179 15

Välkomna!

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?