Föräldragrupp för blivande föräldrar

Samtliga blivande föräldrar får erbjudande om att delta i föräldragrupp. Antingen kan man gå i grupp som omfattar träffar både före och efter förlossningen (sammanlagt femton träffar) eller också kan man välja att gå i grupp enbart efter förlossningen (fyra träffar).
 
Teman för träffarna innan förlossningen är huvudsakligen parrelationen, anknytning, förlossning, smärtlindring och föräldraskap.
 
Efter förlossningen ägnas träffarna åt babymassage och föräldraprat tillsammans med förskollärare och BVC-sköterska.
 
Samtliga yrkeskategorier på familjecentralen är delaktiga i föräldragrupperna för att innehållet i träffarna ska bli så mångsidigt som möjligt.
 
Alla blivande föräldrar tillfrågas av sin barnmorska om intresse av att delta i föräldragrupp.


Sidan uppdaterades 2016-09-23

Synpunkter på sidan?