Avgifter inom vård och omsorg

För hjälp i hemmet, service och omvårdnad som beviljats som bistånd enligt Socialtjänstlagen betalar du en avgift. Beräkningen av avgiften är densamma oavsett om du har hemtjänst eller om Du bor på särskilt boende.

Avgiftens storlek beror på din inkomst och ditt vårdbehov. Vi tar hänsyn till att du ska ha pengar över för personliga behov efter det att du har betalt din bostadskostnad och Din avgift. Av denna anledning gör vi en individuell avgiftsberäkning.

För ytterligare information kontakta handläggare för avgifter
Paula Törnqvist eller Annika Sandin.

Här kan du själv göra en preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig inom äldreomsorgen i Åmåls kommun.

Skattesubvention

Kostnaden för äldreomsorg är skattesubventionerad. Skattesubventionens andel i % av total kostnad: hemtjänst 96%, särskilt boende 98% och måltider 10%.

Kontaktinformation

Handläggare
Telefon 0532-171 19
Telefontid vardagar 10.00-11.00

Läs mer:

Avgifter 2017 pdf (pdf 332 KB)

Inkomstanmälan pdf (pdf 309 KB)

 

Läs om hur du kan betala via autogiro

Sidan uppdaterades 2017-01-18

Synpunkter på sidan?