Information om feriepraktik 2017

Nu är det dags för kommunala verksamheter och föreningar att söka ungdomar för feriepraktikplatser sommaren 2017. Feriepraktik kommer att erbjudas till ungdomar som gått ur 8:an, 9:an, 1:an och 2:an på gymnasiet. Feriepraktiken kommer genomföras under två perioder, 2017-06-19 – 2017-07-14 samt 2017-07-17 – 2017-08-11.

Intresseanmälan skickas till ferie.praktik@amal.se, eller Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen, Box 62, 662 22 Åmål. Märk kuvertet med ”feriepraktik”. Kommunala verksamheter- och föreningars intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda senast 31 mars!

OBS! Glöm inte att lämna:
• föreningens namn
• kontaktperson
• telefonnummer
• antal platser samt vilken/vilka arbetsuppgifter som är aktuella

Frågor besvaras av David Forslund på 0532-77 72 20 eller via e-post: ferie.praktik@amal.se


OBS! Detta ansökningsförfarande gäller enbart kommunala verksamheter och föreningar som vill ta emot feriepraktikanter under sommaren 2017.
Från och med mitten av april kommer ungdomar får möjlighet att ansöka om feriepraktik. Mer information om detta kommer att publiceras på kommunens hemsida samt i PD.

Sidan uppdaterades 2017-11-17

Synpunkter på sidan?