FÅC bidrar till kostnadsfria evenemang

Styrgruppen för FÅC (För Åmål i Centrum) har haft sitt första möte för året och beviljade stöd till Open Mic med 2 000 kr, Nordiska Novelldagen med 10 000 kr, Cykelns dag med 5 000 kr, Åmåls Fotofest med 10 000 kr och gatubluesen med 60 000 kr.

Åmåls kommun medfinansierar evenemangen
FÅC är en medlemsbaserad samverkansform där alla kan bidra; näringsliv, föreningar och privatpersoner. Ditt medlemskap gör att vi kan lämna ekonomiskt stöd till kostnadsfria aktiviteter och evenemang som äger rum i kommunen. Ju fler som är medlemmar desto fler arrangemang kan vi stötta. Åmåls kommun medfinansierar med belopp motsvarande den totala medlemsintäkten. Vill du veta mer om hur man blir medlem eller vem som kan söka stöd? Kontakta vår näringslivsutvecklare Marianne Carlsson, marianne.carlsson@amal.se, 0532-170 26.

Fakta om FÅC• FÅC har funnits i ett 20-tal år.
• Samverkansnätverket består av medlemmar från bland annat butiker, restauranger, banker, industriföretag, föreningar, fastighetsägare och privatpersoner.
• För att söka bidrag krävs att man är medlem.
• För att kunna få bidrag måste evenemangen eller aktiviteterna vara öppna för allmänheten och kostnadsfria.
• I dagsläget har FÅC ett 100-tal medlemmar.

Sidan uppdaterades 2017-12-15

Synpunkter på sidan?