Angående Södra skolans luciafirande 2016

På Södra skolan står av tradition årskurs 4 för det traditionella luciafirandet i Kungsbergskyrkan. Lucia, tärnor, stjärngossar, pepparkaksgubbar och tomtenissar genomför sina väl inövade sånger i ett sammanhang där i år samtliga elever oberoende nationalitet och religion deltog. Som brukligt vid olika evenemang i kyrkan väljs ett lämpligt antal verser av olika sånger och psalmer ut för respektive tillfälle och så gjordes även vid Södra skolans luciafirande 2016 (med stöd av Skollag 2010:800 1 Kap 4-6 §§).

 

Nu tändas tusen juleljus skrevs och komponerades av Emmy Köhler år 1898. Sången valdes år 1986 in i Den svenska psalmboken där den återfinns som psalm nummer 116 under rubriken Jul. År 2014 valde Södra skolan att ändra ett ord* i nämnda sång.  Istället för att sjunga Du stjärna över Betlehem sjöng man Du stjärna över alla oss, en skrivning som tillåter stjärnan att lysa över alla oss; elever, personal och vårdnadshavare på Södra skolan samt naturligtvis även resten av jorden och alla våra nära och kära, en lovvärd önskan i en minst sagt orolig tid. Att värna om våra svenska traditioner är viktigt, men också att höja blicken, våga se och möta en värld i förändring är ytterligare ett viktigt uppdrag för skola och samhälle att förhålla sig till.

 

* Upphovsrätten uppstår i samma stund som musiken/texten skapas och varar under musikskaparens livstid och 70 år efter dennes död. Emmy Kristina Köhler, kompositör till

Nu tändas tusen juleljus dog 1925, för över 90 år sedan (SFS 1960:729).

 

Enligt Skolverket gäller följande för en samling i kyrkan:

En förskola eller skola bör alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla en avslutning eller en samling i kyrkan eller en annan religiös lokal. Skolan eller förskolan ska utforma samlingen så att alla elever kan delta. Föräldrarna ska kunna låta sina barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning.

 

Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse.

 

Rektorn eller förskolechefen ska ha hela kontrollen över avslutningens eller samlingens innehåll och utformning.

 

/Enheten Grundskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterades 2016-12-29

Synpunkter på sidan?