Nyhetslista

Publicerad 2018-04-18

Återvinningshelg på Östby miljöstation den 21-22 april

Nu till helgen, 21 och 22 april, är det extraöppet på Östby miljöstation. Öppettiderna lördag och söndag är 9.00-15.00. Välkomna!


Publicerad 2018-04-17

Internationellt ungdomsutbyte i Åmål

24 ungdomar och ledare från Sverige, Ungern och Grekland träffas i Åmål under veckan i ungdomsutbytet ”bEUnique- United in Diversity”. Sedan 2006 har Åmåls kommun stått värd för sju ungdomsutbyten och har nu fått nytt förtroende från EU-kommissionen som värdkommun för Europa Direkt Fyrbodal.


Publicerad 2018-04-16

Är du laddad för framtiden?

Vi bjuder in företagare, föreningar, medborgare och andra intressenter till en kväll kring elbilar och laddinfrastruktur.

Datum/tid: Måndagen den 23 april kl 18.30
Plats: Åmåls kulturhus

Kvällens program
• Ett liv med elbilen Tesla - hur funkar det?
• Ta stöd i Klimatklivet - bidrag till laddplatser, laddboxar & elcyklar
• Workshop - Ladda Åmåls kommun

För mer information
Marianne Carlsson, 0532-170 26, marianne.carlsson@amal.se

Välkomna!


Publicerad 2018-04-12

Varning för falska uppringare

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål vill varna för falska uppringare. Vid några tillfällen under den senaste tiden har någon, som uppgett att det är från Vattenverket, kontaktat hushåll och påstått att de har en propp i vattenledningen och uppmanar fastighetsägaren till att öppna alla tappställen i fastigheten. Samtalen kan uppfattas som otrevliga och till och med hotfulla. Det har visat sig att samtalen kommer från ett företag som har en webbplats på nätet där man kan beställa "busringningar". En av deras standardtjänster är en busringning gällande "Vattenverket och felsökning av en propp i en vattenledning". Man kan beställa vem som ska ringas upp och vilket uppringande nummer som ska visas. Samtalen kan därför se ut att komma ifrån olika mobilnummer. 

Vid uppringning från teknik- och fritidsförvaltningens vattenverk presenterar sig alltid personalen med namn och informerar därefter om vad ärendet gäller. 

Teknik- och fritidsförvaltningen jobbar med att få stopp på dessa busringningar.


Publicerad 2018-04-09

Dags att söka feriepraktik och sommarlovsföretagare 2018

Åmåls kommun erbjuder under sommaren 2018 feriepraktik till ungdomar som går ut 8:an 9:an första och andra året på gymnasiet, eller studerar något av introduktionsprogrammen på Karlbergsgymnasiet.

Ansökan görs genom e-ansökan här på hemsidan.
Sista dag för ansökan är 6 maj 2018.

Klicka här för att komma till ansökan >


Vill du läsa mer om feriepraktik och sommarlovsföretagare 2018?

Klicka här för att läsa mer >


Publicerad 2018-04-05

Sandupptagning påbörjas vecka 15

Sandupptagning på kommunens gator påbörjas snart och det är av största vikt att du som fastighetsägare utför din del av vårstädningen före vi kommer. Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymme (trottoar) utmed era fastigheter. I de fall kantsten eller annan markering för gångbaneutrymme saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme. Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbane-utrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.

OBS.Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i gatan. Löv och kvistar kan skada maskinen och sandupptagning därmed ej slutföras som önskat på dessa sträckor.

Efter att gatan har sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.Arbetet förväntas totalt pågå ca 5 veckor och utförs i följande turordning: gång- och cykelbanor, centrum, genomfartsleder, nordöstra Åmål, nordvästra, sydvästra, sydöstra, Kasenberg, Tösse, Fengersfors, Fröskog, Edsleskog, Ånimskog. Områden med öppna fiberschakter kommer att sopas i den omfattning som är möjlig.

Vid frågor kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst på telefon 0532-173 02.


Publicerad 2018-04-04

Åmål i samverkan kring ny lärarutbildning

Åmåls kommun ska samverka kring verksamhetsintegrerat grundlärarprogram med Karlstads universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Karlstads universitet startar under höstterminen 2018 grundlärarprogrammet Verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning. Studenterna på programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt som de får lön under studietiden. Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Tre dagar i veckan kommer studenten att arbeta verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 procent blir programmet på elva terminer.


Publicerad 2018-03-28

Dags att nominera till Dalslandsmedaljen 2018

Nu är dags att starta nomineringsarbetet inför utdelande av 2018 års Dalslandsmedalj. Dalslandsmedaljen har delats ut sedan 1960 och hittills har 101 medaljer delats ut, senast 2017 till Annie Rosenblad, Fengersfors Bruk och Kjell Johansson, Dalslands Aktiviteter. Medaljkommittén består av 3 representanter från Dalslandskommunerna inklusive Vänersborg, 1 representant från Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund samt 1 representant från Dalslands konstförening.

Medalj kan utdelas till personer/föreningar/organisationer som genom framstående förtjänster gagnat landskapet Dalsland. Förslag av mottagare av medalj skall motiveras.

Nomineringar skall vara DTAB tillhanda senast 30 april till.

johan.abenius@dalsland.com

alternativt till:

Dalslands Turist AB

att. Johan Abenius

Centrumvägen 2

666 30 Bengtsfors


Publicerad 2018-03-20

Gemensamma insatser mot narkotikamissbruket

Idag tisdag 20/3 undertecknades årets medborgarlöfte av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och lokalpolisområdeschef Rickard Fremark.


Publicerad 2018-03-07

Det estetiska programmet på Karlbergsgymnasiet läggs inte ned

Provinstidningens rubrik den 24 februari om att estetiska programmet på Karlbergsgymnasiet läggs ned stämmer inte. Vi vill med anledning av detta göra ett förtydligande. Estetiska programmet på Karlbergsgymnasiet läggs inte ned. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om programutbud för Karlbergsgymnasiet för läsåret 2018/2019. I beslutet görs ingen antagning av elever vid det estetiska programmet med anledning av för få sökande vid sista ansökningsdatum. Beslutet innebär inte att det estetiska programmet läggs ned utan enbart att ingen antagning görs hösten 2018. Det estetiska programmet kommer att finnas med som sökbart program vid ansökan inför läsåret 2019/2020.


Publicerad 2018-02-23

Svar på insändaren "Det grusas för lite i Åmål"

En insändarskribent har synpunkter på sandningen på gator i Åmål. Gatuchefen svarar på kritiken och förklarar vilka delar kommunen ansvarar för när det gäller vinterväghållningen.


Publicerad 2018-02-22

Renovering av vattentornet i Tösse

Vattentornet i Tösse kommer under våren 2018 att genomgå en omfattande renovering. Renoveringsarbetet kommer att inledas vecka 11 (12 mars) och planeras vara klart i maj.

Renoveringsarbetet inklusive ledningsomläggningen i Tornvägen medför att det kommer att bli en provisorisk vattendistribution från och med slutet av februari. 

Läs mer om renoveringsarbetet i Tösse


Publicerad 2018-02-21

Sjösidan blir Harrys

Nu är det klart med en ny restaurangentreprenör i tidigare Sjösidans lokaler. Det blir restaurangkedjan Harrys som etablerar sig i Åmål. Lokalerna håller redan på att anpassas till restaurangkedjans koncept. Lokal platschef Öppningen planeras till månadsskiftet april-maj.


Publicerad 2018-02-19

Näringslivsmässan 2018 inställd

Den planerade näringslivsmässan 20-21 april 2018 är inställd på grund av för få anmälningar. Näringslivsgalan den 20 april påverkas inte av detta utan kommer att ske som planerat. Inbjudan till galan kommer så småningom.


Publicerad 2018-02-05

Vänerns nya varumärke visades på båtmässan

Vänern har ett nytt varumärke med en ny visuell identitet som visa upp på båtmässan. Vår turismutvecklare Anna Hjelmberg intervjuades i P4 Väst om hur man använda det nya varumärket.


Publicerad 2018-02-05

Vi söker Sveriges viktigaste semestervikarier

Vård- och omsorgsförvaltningen söker semestervikarier. Hör Elin berätta om vilka yrkesgrupper vi söker.


Publicerad 2018-02-02

Åmål medverkar på båtmässan

Åmål finns med på årets upplaga av båtmässan i Göteborg tillsammans med övriga kommuner i samarbetet Gästhamnar i Vänern. Under båtmässan presenteras också det nya platsvarumärket för Vänern.


Publicerad 2018-02-02

Jubileumsevenemang i feruari

Nu finns en lista över alla jubileumsevenemang i februari. Vi kommer att publicera en ny evenemangslista för varje månad under jubileumsåret.

Länk till evenemangslistan


Publicerad 2018-01-25

Välkommen till föräldrastödsutbildning

COPE - tonår  är ett föräldrastödsprogram i grupp där föräldrar möts och delar erfarenheter. Som förälder kan man ibland behöva påfyllning i sitt föräldraskap, kanske har man fastnat i gamla spår och behöver få tips och hjälp för att hitta nya strategier att bemöta sin tonåring. Detta kan du få via COPE-tonår. Är ni ett par är det en fördel om ni båda kan delta. Kommer du ensam och gärna vill ha med en anhörig så går det bra.

Programmet vänder sig till alla tonårsföräldrar och är kostnadsfritt.

Vill du:

  • stärka självförtroendet som förälder
  • få strategier för att bättre förstå och hantera din tonåring
  • förbättra relationen med din tonåring

Då är du välkommen att anmäla dig till Cope-tonår

Vi träffas vid 9 tillfällen, 2 timmar per gång, med start

tisdagen den 13 februari kl 17:30-19:30

 

Plats: Familjecentralen, Nybrogatan 17, Åmål 

För information och anmälan: 

Bodil Jansson             0532-17252
Katrin Abrahamsson  0532-17439


Publicerad 2018-01-10

Kommunfullmäktige firade 150 år

Den 9 januari 2018 fyllde Åmåls kommunfullmäktige 150 år. Detta uppmärksammades genom att återskapa stadsfullmäktiges första möte år 1868. Nu kan du se hela sändningen från mötet.

Länk till sändningen av det historiska fullmäktigemötet.


Publicerad 2018-01-10

Korsordslösningen i Åmålsmagsinet

Vi säger grattis till fem vinnare i Åmålsmagasinets korsordstävling som vann två biljetter vardera till sommarens Diggiloo- konsert i Åmål. Rätt tävlingsord är KEDNÄS. Kednäs är ett av kommunens 12 naturreservat beläget på sjön Edslans västra strand. 

Vinnarna är:
Beth Högberg
Arvid Lundberg
Ulla och Jörgen Wennberg
Gunilla Jansson
Nina Pettersson

Länk till korsordslösningen i Åmålsmagasinet pdf (pdf 1,0 MB)

Publicerad 2018-01-03

Ledarstipendiet 2017 till ishockeyledare

Åmåls kommuns ledarstipendium 2017 tilldelas Fredrik Ågren i ishockeyklubben Åmåls sportklubb, ÅSK, för sitt arbete som motor och pådrivare i det viktiga ungdomsarbetet. Vi säger stort grattis till Fredrik!


Publicerad 2018-01-03

Information om branden på Västra Bangatan

Information gällande branden på Västra Bangatan natten till måndag 18 december. Räddningstjänsten fick larm om brand i byggnad klockan 21:45 söndagen den 17 december. När räddningsstyrkan från Åmål anländer så brinner det kraftigt i ett garage samt en yttervägg.


 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-01-19

Synpunkter på sidan?