Nyhetslista

Publicerad 2018-06-21

Industriledaren Carl Bennet kommer till Åmålsmöte

Carl Bennet kommer i september till ”HR event Åmål” och berättar om sina idéer. Det är personalenheten på Åmåls kommun som nu för andra året bjuder in folk som aktivt arbetar med personalansvar, rekrytering och HR.


Publicerad 2018-06-20

Information om sophämtningen under midsommarveckan

Denna vecka ska kunderna ställa ut sina kärl en dag tidigare än ordinarie hämtdag och låta kärlen stå kvar tills de är tömda.

Trevlig midsommar!


Publicerad 2018-06-20

Eldningsförbud upphör att gälla 20 juni kl 15

Räddningschefen i Åmåls kommun meddelar att det rådande eldningsförbudet upphör att gälla klockan 15.00 idag den 20 juni.


Publicerad 2018-06-19

Öppettider på VA-renhållning under midsommarhelgen

Följande gäller under midsommarhelgen för kundtjänsttelefonen VA och renhållning:

Kundtjänsten är stängd 21 juni till 24 juni. Kundtjänsten öppnar åter på måndag den 25 juni, kl 09.30

Vid behov av akuta jourtömningar av avloppsanläggningar gäller följande telefonnummer och tider.

Torsdag 21 juni, ring telefonnummer, 0533-68 17 80

Fredag 22 juni till söndag 24 juni, ring telefonnummer 070-927 25 55.


Publicerad 2018-06-14

Vi gratulerar årets två utlandsstipendiater

Åmåls kommun fortsätter att dela ut internationella utbytesstipendier till Karlbergsgymnasiets elever. I år tilldelas stipendium till två elever varav en plats till Awapuni, Palmerstone North, Nya Zeeland samt en plats till ett kulturprogram i Carrara, Italien.


Publicerad 2018-06-12

Åmål väl förberedd inför sommaren


Publicerad 2018-06-11

Till alla tonårsföräldrar inför skolavslutningen

Alkohol är fortfarande det vanligaste berusningsmedlet bland unga även om det tyvärr blivit allt vanligare att unga testar narkotika. Vi har fina ungdomar i Åmål. De behöver vårt vuxenstöd och därför är det viktigt med fler vuxna där unga vistas. 


Publicerad 2018-06-08

Fria sommarlovsaktiviteter för ungdomar under sommaren

Barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in till fria sommarlovsaktiviteter på temat KULTUR-FRILUFTSLIV-RÖRELSE under vardagar på sommarlovet, veckorna 25-32. Aktiviteterna riktar sig till barn och ungdomar i åldern 6-15 år.

Läs mer om fria sommarlovsaktiviteter


Publicerad 2018-06-08

Kommunchef Jeanette Lämmel blir förbundsdirektör i Fyrbodals kommunalförbund

Kommunchef Jeanette Lämmel kommer att sluta sin tjänst i Åmåls kommun för att bli ny förbundsdirektör i Fyrbodals kommunalförbund från och med 1 oktober 2018. Processen med att komma igång med rekrytering av ny kommunchef kommer att presenteras av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) under nästa vecka.

Michael Karlsson kommenterar samarbetet med kommunchefen på följande sätt:

Jag vill till att börja med att önska Jeanette stort lycka till med uppdraget som förbundsdirektör i Fyrbodals kommunalförbund. Mitt och Jeanettes samarbete under åren vi haft tillsammans har varit innehållsrika och omfattande. Samarbetet har alltid varit öppet, tolerant, respektfullt och det har präglats av god kamratskap. Jag vill betona att våra vägar skiljs åt i den djupaste vänskap och det finns inte några bakomliggande orsaker, säger Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Processen som ska komma igång inför rekryteringen av ny kommunchef kommer att presenteras under nästa vecka.


Publicerad 2018-06-01

Bevattningsförbud i Tösse

På grund av pågående renoveringsarbeten av vattentornet i Tösse och aktuell allvarlig torka så är vattentillgången i Tösse nu mycket begränsad. VA-enheten tvingas därför införa bevattningsförbud i Tösse. Utöver bevattningsförbud måste vattenförbrukningen i möjligaste mån begränsas för att inte allvarliga störningar i distributionen ska inträffa. För frågor kontaktas vattenverket via kundtjänst på tel: 0533-68 17 50.

Med vänliga hälsningar
Vattenverket


Publicerad 2018-05-31

Höga temperaturer höjer beredskapen inom vård och omsorg

Med anledning av fortsatt höga temperaturer höjer vård- och omsorgsförvaltningen i Åmåls kommun beredskapen.

-Vi följer hela tiden utvecklingen. Det är viktigt att vi samordnar arbetet och att vi kontinuerligt följer upp att information till personalgrupperna når ut med bakgrund av de riskgrupper vi jobbar med, säger Kenneth Bramberg, biträdande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.


Publicerad 2018-05-24

Åmål och Säffle satsar på miljötratten

Matolja som hälls ner i avloppet stelnar och kan orsaka stopp och skador både i fastighetens egna ledningar och i det kommunala ledningsnätet, skador som är besvärliga och dyra att åtgärda.
Att matolja trots allt hälls ut i avloppet beror ofta på okunskap och med hjälp av miljötratten kan vi på ett enkelt sätt ta hand om fettet och oljan. Miljötratten finns att hämta gratis på flera platser i kommunerna.

Läs mer om att spola rätt i avloppet


Publicerad 2018-05-22

Eldningsförbud gäller från och med onsdag kl 15.00

På grund av stor risk för bränder i skog och mark är det eldningsförbud i Åmåls kommun från och med i morgon kl 15:00 och tills vidare. All eldning utomhus är förbjuden när det är eldningsförbud. Dock är det tillåtet att elda i särskilda grillar och av kommunen eller markägare iordningställda grillplatser på marken. Grillkol/briketter är att föredra. Tänk på att vara mycket försiktig vid grillning. Du som grillar ska ha tillgång till släckningsmedel, till exempel vatten. 


Publicerad 2018-05-21

Tyskland vann helgens VM i kajakfiske utanför Åmål

Det blev Salah Eddibe från Tyskland som tog hem segern i VM i kajakfiske som arrangerades i Vänern utanför Åmål 15-20 maj. 653 centimeter gädda och abborre gav honom förstaplatsen.


Publicerad 2018-05-16

Utbildning i offentlig upphandling av hantverkstjänster

Åmåls kommun bjuder in företagare till en utbildning i offentlig upphandling av hantverkstjänster. Upphandling av ramavtal för hantverkstjänster kommer att ske inom kort. Vi vill ha in er anmälan senast 21 maj 2018. Max en kursdeltagare per företag. Vi bjuder på lunch.

Datum: Fredagen den 25 maj kl. 12.00
Plats: Harrys i Åmål

För mer information samt anmälan:
Thomas Carlson, 0532-170 80, thomas.carlson@amal.se


Publicerad 2018-05-15

Information om Västtrafiks sommarkort för elever

Skolungdomar i Västra Götaland får fria resor med kollektivtrafik i hela Västra Götaland sommaren 2018. Det är elever i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet som kan få ett sommarlovskort.


Publicerad 2018-05-15

Vandringsled i Otto Hesselboms fotspår

Den 12 maj invigdes den nya vandringsleden i konstnären Otto Hesselboms fotspår. Leden är en cirka 500 meter lång sträcka som är integrerad i den norra delen av leden genom Sörknattens natrurreservat. Se bilder från vandringsleden och invigningen på platsen där Otto Hesselbom fick inspiration till målningen Vårt land.


Publicerad 2018-05-15

Världsmästerskapet i sportfiske från kajak avgörs i Vänern utanför Åmål

48 av världens bästa sportfiskare från 20 länder och fem kontinenter är i Åmål för att tävla i sportfiske-VM i Hobie-kajaker. Tävlingsdagar är fredag-söndag 18-20 maj. Redan nu är eventområdet med kajakerna uppbyggt på udden vid småbåtshamnen.


Publicerad 2018-04-12

Varning för falska uppringare

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål vill varna för falska uppringare. Vid några tillfällen under den senaste tiden har någon, som uppgett att det är från Vattenverket, kontaktat hushåll och påstått att de har en propp i vattenledningen och uppmanar fastighetsägaren till att öppna alla tappställen i fastigheten. Samtalen kan uppfattas som otrevliga och till och med hotfulla. Det har visat sig att samtalen kommer från ett företag som har en webbplats på nätet där man kan beställa "busringningar". En av deras standardtjänster är en busringning gällande "Vattenverket och felsökning av en propp i en vattenledning". Man kan beställa vem som ska ringas upp och vilket uppringande nummer som ska visas. Samtalen kan därför se ut att komma ifrån olika mobilnummer. 

Vid uppringning från teknik- och fritidsförvaltningens vattenverk presenterar sig alltid personalen med namn och informerar därefter om vad ärendet gäller. 

Teknik- och fritidsförvaltningen jobbar med att få stopp på dessa busringningar.


Publicerad 2018-04-05

Sandupptagning påbörjas vecka 15

Sandupptagning på kommunens gator påbörjas snart och det är av största vikt att du som fastighetsägare utför din del av vårstädningen före vi kommer. Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymme (trottoar) utmed era fastigheter. I de fall kantsten eller annan markering för gångbaneutrymme saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme. Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbane-utrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.

OBS.Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i gatan. Löv och kvistar kan skada maskinen och sandupptagning därmed ej slutföras som önskat på dessa sträckor.

Efter att gatan har sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.Arbetet förväntas totalt pågå ca 5 veckor och utförs i följande turordning: gång- och cykelbanor, centrum, genomfartsleder, nordöstra Åmål, nordvästra, sydvästra, sydöstra, Kasenberg, Tösse, Fengersfors, Fröskog, Edsleskog, Ånimskog. Områden med öppna fiberschakter kommer att sopas i den omfattning som är möjlig.

Vid frågor kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst på telefon 0532-173 02.


Publicerad 2018-04-04

Åmål i samverkan kring ny lärarutbildning

Åmåls kommun ska samverka kring verksamhetsintegrerat grundlärarprogram med Karlstads universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Karlstads universitet startar under höstterminen 2018 grundlärarprogrammet Verksamhetsintegrerat program 4-6, som är en ny utbildning. Studenterna på programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 procent, samtidigt som de får lön under studietiden. Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i grundskolan för årskurs 4-6. Tre dagar i veckan kommer studenten att arbeta verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 procent blir programmet på elva terminer.


Publicerad 2018-03-20

Gemensamma insatser mot narkotikamissbruket

Idag tisdag 20/3 undertecknades årets medborgarlöfte av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och lokalpolisområdeschef Rickard Fremark.


Publicerad 2018-03-07

Det estetiska programmet på Karlbergsgymnasiet läggs inte ned

Provinstidningens rubrik den 24 februari om att estetiska programmet på Karlbergsgymnasiet läggs ned stämmer inte. Vi vill med anledning av detta göra ett förtydligande. Estetiska programmet på Karlbergsgymnasiet läggs inte ned. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om programutbud för Karlbergsgymnasiet för läsåret 2018/2019. I beslutet görs ingen antagning av elever vid det estetiska programmet med anledning av för få sökande vid sista ansökningsdatum. Beslutet innebär inte att det estetiska programmet läggs ned utan enbart att ingen antagning görs hösten 2018. Det estetiska programmet kommer att finnas med som sökbart program vid ansökan inför läsåret 2019/2020.


Publicerad 2018-02-23

Svar på insändaren "Det grusas för lite i Åmål"

En insändarskribent har synpunkter på sandningen på gator i Åmål. Gatuchefen svarar på kritiken och förklarar vilka delar kommunen ansvarar för när det gäller vinterväghållningen.


Publicerad 2018-02-22

Renovering av vattentornet i Tösse

Vattentornet i Tösse kommer under våren 2018 att genomgå en omfattande renovering. Renoveringsarbetet kommer att inledas vecka 11 (12 mars) och planeras vara klart i maj.

Renoveringsarbetet inklusive ledningsomläggningen i Tornvägen medför att det kommer att bli en provisorisk vattendistribution från och med slutet av februari. 

Läs mer om renoveringsarbetet i Tösse


Publicerad 2018-02-21

Sjösidan blir Harrys

Nu är det klart med en ny restaurangentreprenör i tidigare Sjösidans lokaler. Det blir restaurangkedjan Harrys som etablerar sig i Åmål. Lokalerna håller redan på att anpassas till restaurangkedjans koncept. Lokal platschef Öppningen planeras till månadsskiftet april-maj.


Publicerad 2018-02-19

Näringslivsmässan 2018 inställd

Den planerade näringslivsmässan 20-21 april 2018 är inställd på grund av för få anmälningar. Näringslivsgalan den 20 april påverkas inte av detta utan kommer att ske som planerat. Inbjudan till galan kommer så småningom.


Publicerad 2018-02-05

Vänerns nya varumärke visades på båtmässan

Vänern har ett nytt varumärke med en ny visuell identitet som visa upp på båtmässan. Vår turismutvecklare Anna Hjelmberg intervjuades i P4 Väst om hur man använda det nya varumärket.


Publicerad 2018-02-05

Vi söker Sveriges viktigaste semestervikarier

Vård- och omsorgsförvaltningen söker semestervikarier. Hör Elin berätta om vilka yrkesgrupper vi söker.


Publicerad 2018-02-02

Åmål medverkar på båtmässan

Åmål finns med på årets upplaga av båtmässan i Göteborg tillsammans med övriga kommuner i samarbetet Gästhamnar i Vänern. Under båtmässan presenteras också det nya platsvarumärket för Vänern.


Publicerad 2018-02-02

Jubileumsevenemang i feruari

Nu finns en lista över alla jubileumsevenemang i februari. Vi kommer att publicera en ny evenemangslista för varje månad under jubileumsåret.

Länk till evenemangslistan


Publicerad 2018-01-25

Välkommen till föräldrastödsutbildning

COPE - tonår  är ett föräldrastödsprogram i grupp där föräldrar möts och delar erfarenheter. Som förälder kan man ibland behöva påfyllning i sitt föräldraskap, kanske har man fastnat i gamla spår och behöver få tips och hjälp för att hitta nya strategier att bemöta sin tonåring. Detta kan du få via COPE-tonår. Är ni ett par är det en fördel om ni båda kan delta. Kommer du ensam och gärna vill ha med en anhörig så går det bra.

Programmet vänder sig till alla tonårsföräldrar och är kostnadsfritt.

Vill du:

  • stärka självförtroendet som förälder
  • få strategier för att bättre förstå och hantera din tonåring
  • förbättra relationen med din tonåring

Då är du välkommen att anmäla dig till Cope-tonår

Vi träffas vid 9 tillfällen, 2 timmar per gång, med start

tisdagen den 13 februari kl 17:30-19:30

 

Plats: Familjecentralen, Nybrogatan 17, Åmål 

För information och anmälan: 

Bodil Jansson             0532-17252
Katrin Abrahamsson  0532-17439


Publicerad 2018-01-10

Kommunfullmäktige firade 150 år

Den 9 januari 2018 fyllde Åmåls kommunfullmäktige 150 år. Detta uppmärksammades genom att återskapa stadsfullmäktiges första möte år 1868. Nu kan du se hela sändningen från mötet.

Länk till sändningen av det historiska fullmäktigemötet.


Publicerad 2018-01-10

Korsordslösningen i Åmålsmagsinet

Vi säger grattis till fem vinnare i Åmålsmagasinets korsordstävling som vann två biljetter vardera till sommarens Diggiloo- konsert i Åmål. Rätt tävlingsord är KEDNÄS. Kednäs är ett av kommunens 12 naturreservat beläget på sjön Edslans västra strand. 

Vinnarna är:
Beth Högberg
Arvid Lundberg
Ulla och Jörgen Wennberg
Gunilla Jansson
Nina Pettersson

Länk till korsordslösningen i Åmålsmagasinet pdf (pdf 1,0 MB)

Publicerad 2018-01-03

Ledarstipendiet 2017 till ishockeyledare

Åmåls kommuns ledarstipendium 2017 tilldelas Fredrik Ågren i ishockeyklubben Åmåls sportklubb, ÅSK, för sitt arbete som motor och pådrivare i det viktiga ungdomsarbetet. Vi säger stort grattis till Fredrik!


Publicerad 2018-01-03

Information om branden på Västra Bangatan

Information gällande branden på Västra Bangatan natten till måndag 18 december. Räddningstjänsten fick larm om brand i byggnad klockan 21:45 söndagen den 17 december. När räddningsstyrkan från Åmål anländer så brinner det kraftigt i ett garage samt en yttervägg.


 

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon 0532-173 61
E-post jan.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-01-19

Synpunkter på sidan?