Bredband i Åmåls kommun

Åmåls kommun började år 2003 att bygga ut ett stamnät för att kunna erbjuda bredband via koppar och Radiolänk.
Det här gjordes i ett samverkansprojekt mellan Dalslandkommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Leverantör och partner i projektet var CS-IT.

Efter den här utbyggnaden var det ca 4000 fastigheter i Åmåls kommun som hade tillgång till bredband. Utbyggnaden fortsatte under 2006 då fem telestationer byggdes ut för att kunna leverera ADSL. Samtidigt byggde även Telia ut ett antal telestationer med för att kunna leverera ADSL utanför tätorten.
Efter att byggnationen var klar 2008 hade 96 % av alla hushåll i Åmåls kommun tillgång till bredband.
De telestationer som inte är utbyggda idag är Movik, Stora Kilarne och Vardesrud. Här finns det ca 180 anknytningar.

Att bygga ut de återstående telestationerna för ADSL är en väldigt kostsam lösning som ger förhållandevis få personer/företag tillgång till bredband.


Lösningen blir att satsa på fiber eller använda mobila uppkopplingar typ 3G/4G/NMT.
Fiber är den framtidssäkrade lösningen. Den har väldigt hög kapacitet och klarar av att leverera de tjänster som finns idag.

År 2012 startade arbetet med fiberföreningar på landsbygden. Först att komma igång var Edsleskogs fiberförening och Fröskog fiberförening. Fröskog fiberförening har byggt sitt nät och kopplade upp tjänster i nätet sommaren 2015. Edsleskog fiberförening har byggt klart etapp 1 och har utökat sitt område med Söderbodane och Tösse. Målet är att koppla upp nätet i december 2015. Dom ska även utöka sitt område söderut med Tydje och Ånimskog. Föreningen arbetar för att starta upp utbyggnaden i Tydje och Ånimskog under 2016.

Under 2013 bildades det fler fiberföreningar. Det var (förutom Söderbodane och Tydje som har gått in i Edsleskog fiberförening) Åmål Norra, Åmål Berga-Sjövik och Åmål Västra. Dessa föreningar har nu gått samman och arbetar för att starta upp en fiberutbyggnad 2016.

Arbetet med utbyggnaden av fiber på landsbygden i Åmåls kommun sker tillsammans med Stadsnät i Åmål AB.

I Åmåls tätort pågår sedan hösten 2014 en stor fiberutbyggnad av fiber av Stadsnät i Åmål AB.

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna/näringsidkare med ett fiberoptiskt nät. Målet är att alla fastigheter ska ges möjlighet att få en fiberanslutning.

Bakgrunden var att Åmåls kommun under en längre tid hade svårt att få privata aktörer att bygga ut fiber till företag och privatpersoner. Därför togs ett politiskt beslut att kommunen skulle själva bygga ett fibernät i tätorten.

Mobila lösningar får ses som ett komplement till fasta förbindelser och det är tekniken 4G som är anpassad för datatrafik. Utbyggnaden av 4G är gjord i större delar av kommunen.


Lite information om de olika tekniska lösningarna:

Fiber
Fiber eller rättare sagt optisk fiberkabel är tillverkad av glasfiber. I kabeln finns ett antal fibrer. Överföringen sker genom att ljus- eller laserpulser sänds i fibern. Detta kan ske med mycket hög hastighet.

Kapaciteten är väldigt hög och det är utrustningen i ändarna som styr vilken överföringshastighet du kommer upp i.

ADSL
Operatörens ADSL-utrustning placeras i närmaste telestation och sedan används den vanliga koppartråden fram till lägenheten eller företaget.

Denna teknik är kapacitetsmässig begränsad, men du kan få en bra kvalitet på uppkoppling till Internet. A står för asymmetrisk dvs. överföringshastigheten är högre till användaren än från.

Kapacitet för ADSL beror på avstånd från telestation och kvalite på kopparnätet.
För närvarande kan följande hastigheter beställas av tjänsteleverantörer: 250 kbps, 500 kbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps och 24 Mpbs, men endast om de tekniska förutsättningarna uppfylls.

Radiolänk
Radiolänk innebär att radiovågor sänds mellan två paraboler (jämför TV-satellitparaboler). Signalen är mycket koncentrerad och kräver fri sikt.

Radiolänk används på samma sätt som fiber men på förbindelser där lägre kapacitet än fiber kan accepteras.

Mobilt bredband
Våra operatörer erbjuder olika typer av mobilt bredband och vanligaste idag är uppkoppling via 3G och 4G. 3G tekniken används för både tal och datatrafik medan 4G är enbart till för datatrafik
I glesbygd där det är sämre täckning finns ett alternativ i mobilt bredband via NMT nätet. Här används det gamla mobila telefoninätet som är väl utbyggt i glesbygden. Här kan du få överföringshastigheter upp till 2 Mpbs.

Det som byggs ut nu är 4G som är en teknik för datatrafik med hög hastighet. Här kan du komma upp till 100 Mbps, men det kräver att du är väldigt nära en antenn.

För ytterligare information kan ni kontakta:

Pontus Karlsson 
IT-chef Åmåls kommun
Telefon: 0532-170 67 
E-post:
pontus.karlsson@amal.se

Dokumentation

Här finns Åmåls kommuns program för elektronisk kommunikation.
Programmet beskriver hur Åmåls kommun arbetar med fiberutbyggnad.

Programmet är antaget av kommunfullmäktige.

Post och Telestyrelsen

Här är en bra länk till Post och Telestyrelsen där de har information om bredband:
PTS bredband >

Sidan uppdaterades 2016-02-04

Synpunkter på sidan?