Simskola i Åmåls simhall

 

Start: 18/9
Ålder: Från fyllda 5 år
Tider: Måndagar - första gruppen startar 16.30, 25 minuter/grupp - se ytterligare information om kunskapsnivåer längre ner på denna sida.
Pris: 250 kronor/7 gånger


OBS! Anmälan sker 4-8/9 mellan 09.00-12.00 på 0532-170 94. 


Grodan 1
Tid: Måndagar 16.30-17.00 
Nybörjare som ej har vattenvana. Kan inte doppa huvudet, flyta på magen eller arm- och bentag.

Grodan 2
Tid: Måndagar 17.00-17.30 
Nybörjare som ej har vattenvana. Kan inte doppa huvudet, flyta på magen eller arm- och bentag.

Bläckfisken
Tid: Måndagar 17.30-18.00
Kan hoppa från kanten, doppa huvudet och flyta på magen. Kan inte arm- och bentag.

Sälen
Tid: Måndagar 18.00-18.30
Begränsad flytförmåga på rygg, kan lite bentag på rygg och mage. 

Sjöstjärnan
Måndagar 18.30-19.00
Bra flytförmåga på rygg. Kan bentag på mage och rygg förhållandevis bra. 

Fisken
Måndagar 19.30-19.30
Kan arm- och bentag på mage och rygg. Mycket bra flytförmåga på mage och rygg samt försöker dyka från kanten.


 

 

 

ANMÄLAN TILL  SIMSKOLAN

Ring 0532-170 94 under simhallens öppettider.

Sidan uppdaterades 2017-09-12

Synpunkter på sidan?