Bana 1

Namn: Hannebol – Skogsslingan – Hannebol

Längd: 7,5 km

Start-mål: Hannebol

Karta: Hannebolskartan

Märkning: Skogsslingan 7,4 km turkos

Svårighet: MTB-cykel/ tekniskt svår 

Terräng: skogsstig


Banbeskrivning
Markerad skogsstig med start från Hannebol. Följ turkos markering.
Terrängen består av sten, rötter och blöthål, men även en del fina stigar. Svagt kuperad.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken. 


Karta bana 1pdf (pdf 671 KB)


GPS-spår bana 1 (gpx 68 KB)


För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet "Spara ner mål..." (Internet explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla firefox).  Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Janne Eriksson, park- och fritidsenheten
Tel: 0532-170 88
E-post: jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?