Kreativ kultur 


Åmåls kommuns stöd till ideell kulturverksamhet
för kreativitet, engagemang och lokal förankring.

Genom det samlade stödet till kulturverksamhet vill kommunen uppmärksamma och synliggöra föreningarnas, organisationers och övriga ideella aktörers betydelse för lokal kulturutveckling och tydliggöra sin roll i samspelet mellan ideellt engagemang, professionellt kulturskapande och näringsverksamhet. Kommunen lägger stor vikt vid att de horisontella perspektiven tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och delaktighet genomsyrar all verksamhet i strävan mot Åmåls Kommuns strategiska utvecklingsmål.

 • Startbidrag
  Startbidrag för kulturföreningar

 • Föreningsstöd och arrangörssupport
  Stöd i form av teknik, lokaler, marknadsföring etc.
  För ansökan om detta stöd, vänd dig direkt till kommunens kultursamordnare.

 • Arrangörsstöd till barnkultur
  Subventionering för arrangemang av professionella utövare inom kulturområdet.
  För ansökan om detta stöd, vänd dig direkt till kommunens kultursamordnare.

 • Kulturstrategiskt uppdrag
  Riktat stöd till aktörer som genom olika uppdragsformuleringar ska sträva efter ett rikt kulturliv. 

Sidan uppdaterades 2018-04-06

Synpunkter på sidan?