FILM I FOKUS


... är benämningen på en rad olika mindre projekt och aktiviteter som alla syftar till ett ökat
skapande och visning av film och digital bild i Åmål.

Projektet finansieras huvudsakligen med bidrag från Svenska Filminstitutet och Västra
Götalandsregionens Filmstöd.

Under 2009 bildades FiF-gruppen, en samling aktörer vilka representerar både Kulturhus,
skola, Samverket, Huset, studieförbund och PUF.

Nedan presenteras både genomförda och planerade evenemang och aktiviteter inom
ramen för "Film i Fokus".

Om du har idéer som handlar om filmvisning och filmskapande så kan du kontakta oss!
Kolla kontaktinfo på FiF-grupplistan.

Vad har vi gjort?

 • Åmål-Säffle Filmfestival 16-25 okt 2009


 • Filmfestival på Kulturhuset december 2009
  En grupp ungdomar arrangerade en minifilmfestival i hörsalen.


 • Möten med skolledare
  Informationsmöten om utvecklingsmöjligheter och ev.
  samarbete har hållits under hösten 2009
 • "Utveckla din kommun med film"
  2 personer deltog i Våra Gårdars kurs på Västerbergs
  Folkhögskola i Gävle.
  I samarbete med Karlbergsgymnasiet i Åmål.
 • Start av filmstudiogrupper
  Knattebio, UngBio, Vuxen, ev pensionärsbio ...

Vad planeras?

 • "Minns du biografen?"
  Projekt som inkluderar både unga och gamla. Genomförs i
  samverkan med SAMVERKET. Avsikten är att bygga upp en
  interaktivitet mellan generationer och använda film och
  biografen som kulturellt redskap.
 • Teknikupprustning på Saga
  Under 2009 inleddes en modernisering och anpassning till
  digitalt mediaformat. I detta ingår t ex utrustning för visning
  av digital film, fast bredband, satellit-mottagare och ny
  ljudanläggning. Detta möjliggör att Sagabiografen nu
  kommer att kunna erbjuda live-föreställningar som t ex
  teater, opera, musical och konserter.
  Upprustningen finansieras till stora delar via Svenska
  Filminstitutets biografstöd.
 • Start av filmstudiogrupper
  Knattebio, UngBio, Vuxen, ev pensionärsbio..
 • Mediafestivalen april 2010
  Visning av lokalt producerat material. Film och media.
 • Möten med representanter för skola o barnomsorg
  Informationsmöten om utvecklingsmöjligheter och ev
  samarbete har hållits under hösten 2009.
 • Skolan tar över biografen
  En grupp elever på Kristinebergsskolan blir
  biografföreståndare. Planerar, marknadsför och visar film!

Länklista

Omfattande material kring film som pedagogiskt hjälpmedel i skola, skolbio, nätverk
Information om stöd kring skolbio, eget skapande i skolan, Skapande skola, fortbildningar, m.m.
Åmåls Kulturhus

FiF-gruppen

ANDERS ÖSTERBERG
Karlbergsgymnasiet
EWA ÖBERG-GRUFMAN
Karlbergsgymnasiet
ANNE OLSSON             
Kristinebergskolan
MIMMI KÄLLER             
Kristinebergskolan
REBECKA ANDERSSON
Kultursamordnare Kulturhuset
STEFAN JACOBSON   
Kulturchef Kulturhuset
BARBRO EKMAN         
rektor Södra skolan
MALIN JOHANSSON    
Ungdomsbibliotekarie Kulturhuset
ELISABETH LINDH      
Kristinebergskolan
ANNA-BRITTA BROMANDER
”film- och bio-odlare”
JENS LANESTRAND
Filmkonsulent VG-regionen
KALLE BÄCKSTRÖM  
driver Saga-bion i Åmål..
OLA BENGTSSON        
Huset
ANDERS HANSSON    
Studieförbundet Vuxenskolan
ELIN NILSSON
ordf ungdomsrådet PUF
 
YVONNE SANDSTRÖM
Bibliotekarie Kulturhuset
KIMMY BOLKE              
PUF
ÅSA BODMARK            
Samverket

FILMMANIFEST

Vad vill vi?

 
 • Vi vill utreda formerna för att etablera skolbiovisningar för skolår 0-9 och gymnasiet och avser inom ramen för detta utarbeta modell för samverkan mellan kulturförvalning och barn- och utbildningsförvaltning.
 • Vi vill skapa en referensgrupp med elevmedverkan.
 • Vi vill genomföra pilotverksamhet med filmvisningar och inspirationsträffar för lärare och elevombud.
 • Vi vill förstärka utvecklingsarbetet kring den digitala bilden och filmen som utrrycksmedel både i skolan och på fritiden.
 • Vi vill utveckla och tydliggöra möjligheterna i att använda film och filmskapande som ett pedagogiskt verktyg i skolarbetet och ett uttrycksmedel speciellt för unga människor utanför skolsituationen.
 • Vi vill genomföra nya samarbeten och samverkansformer mellan förvaltningar, kommunala verksamheter, organisationer och föreningsliv, undersöka möjlihgeterna att göra film och filmskapande till ett kreativt och aktiverande verktyg för kommunens äldre innevånare och vårdtagare inom äldreomsorgen.
 • Vi vill stärkda den lokala biografens roll bl a genom en teknisk upprustning och digitalisering.
 • Vi vill utveckla biografen till en mötesplats för lokala aktörer inom t ex upplevelsebranschen med utställningar, seminarier, konferenser ...
 • Vi vill utarbeta ett filmpolitiskt för Åmåls kommun under 2010.
 • Vi vill genom detta projekt skapa nya lokala förvaltningsövergripande strukturer som banar väg för en gemensam mediapedagogisk plan för skolan.
 • Vi vill organisera utbildningsverksamhet inom skapande av film och digital bild.
 
"Medierna har utvecklats till det viktigaste symbolsystemet i vårt samhälle. Undervisning kring medier får därför inte bara ses som ett eget kunskapsområde, utan som ett förhållningssätt som måste beaktas i relation till allt arbete i skolan samt som ett led och en inspiration i elevernas lärande och utveckling."
Agenda M 2003, Klas Viklund, Svenska Filminstitutet

 
Sidan uppdaterad 2011-05-16

Sidan uppdaterades 2012-12-17

Synpunkter på sidan?