Boken kommer

När du inte kan komma till biblioteket, kommer böcker och tidskrifter hem till dig.
”Boken Kommer” är bibliotekets speciella service för att möta behov från handikappade och sjuka.

Ring så kommer vi
Personal från Åmåls bibliotek besöker dig i hemmet och tar med sig det du önskar låna, exempelvis romaner, facklitteratur eller storstilsböcker.

Talboksservice
Om du har nedsatt syn eller av annan anledning har svårt att läsa vanliga svartskriftsböcker, har du möjlighet att låna talböcker. Talböcker finns inlästa som Daisybok. Daisy-skivorna är inlästa digitalt. De kan läsas via dator eller en särskild Daisy-spelare. Talböcker skickas med post.

Gratis
Det kostar ingenting att använda sig av
”Boken Kommer” eller Talboksservice.

Mer information
Kontakta Åmåls bibliotek
Yvonne Sandström
Telefon: 0532/17322,17102
E-post: yvonne.sandstrom@amal.seBokcirkel
för dig som lyssnar på talböcker


En gång i månaden träffas vi och pratar böcker. Vi väljer ut en bok, som laddas ner till Daisy-bok, alla får med sig en ”egen” bok, för att lyssna på. Böckerna vi läst är en blandning av gammalt och nytt.  

Några tips från Bokcirkeln

Catharina Ingelman-Sundberg: Kaffe med rån
Ingrid Betancourt: Även tystnaden har ett slut
Jan Guillou: Brobyggarna
Tristan Jones: En otrolig seglats 

Välkommen till Bokcirkeln!
 
För mer information kontakta:
Yvonne Sandström
Åmåls bibliotek
Telefon: 17322, 17102

Sök böcker i
Tal- och punktskriftsbiblioteket

Åmåls bibliotek förmedlar böcker från TPB genom att ladda ned eller beställa via TPB-katalogen. Enskilda låntagare vänder sig till sitt närmaste bibliotek för att låna, till exempel till stadsbiblioteket i kommunen där man bor.

I TPB- biblioteket kan du själv botanisera bland ca 90000 titlar.

Till TPB-katalogen

 


Sidan uppdaterades 2017-11-29

Synpunkter på sidan?