Verksamhet

Åmåls Föreningsarkiv bildades 1990, då under namnet Folkrörelsearkivet, och utgör en förening av ideella organisationer i Åmåls kommun.

Åmåls Föreningsarkiv har till uppgift att samla in, bevara och förteckna handlingar av historiskt intresse inom förenings- och folkrörelsesfären i Åmål med omnejd.

Åmåls Föreningsarkiv har också till uppgift att ställa handlingar till forskningens förfogande och sprida kunskap om förenings- och folkrörelsernas betydelse förr, nu och i framtiden.

Varje ideell förening i eller i anknytning till Åmåls kommun kan bli medlem i Föreningsarkivet.
Kostnaden är f.n. 150 kr per år.

De handlingar som lämnats in för förvaring tillhör fortfarande respektive förening som är medlem. Föreningarna kan på egen begäran återta sina handlingar.

Handlingarna förvaras i Kommunarkivet på Kulturhuset, säkert för brand, stöld och andra faror.

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV

Besöksadress:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål
Postadress:
Åmåls föreningsarkivarkiv
Box 18, 662 21 Åmål
Telefon:
0532-17055
E-post:
birgitta.dahl-lindberg@amal.se

LoggaAFA.jpg

Sidan uppdaterades 2013-01-24

Synpunkter på sidan?