Styrelsen 2016


Ordförande
Åke Nilsson
Solsätersvägen 6, 662 98 Tösse
tel. 203 22, mobil 070-652 56 25
e-post ake.n.20322@telia.com

Vice ordförande
Per-Ove Ahlstedt
Malmgatan 13 F, 662 33 Åmål
tel 718 96, mobil 070-687 59 93

Sekreterare / kassör
Birgitta Dahl-Lindberg

Kulturhuset, Box 18, 662 21 Åmål
tel 170 55, fax 0532-162 48
e-post birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Ledamot
Lars-Göran Ahlm

Schölinsgatan 5 B, 662 32 Åmål
tel 149 41
e-post hbf.lars-goran@telia.com

Ledamot
Sven Martinsson

Åsgatan 49 D, 662 91 Åmål
tel 108 64
e-post sven-terttu@hotmail.com

Ledamot
Eva Tranefeldt

Kompassgatan 7, 662 36 Åmål
tel 149 70
e-post tranefeldt@gmail.com


Ledamot
Karl-Erik Waern

Edsgatan 20, 662 30 Åmål
tel 138 15

Suppleant
Kerstin Grundberg

Västanå 401, 662 98 Tösse
tel 200 15
e-post kers.grundberg@gmail.com

Suppleant
Kjell Pettersson

Åbergsgatan 4 B, 662 34 Åmål
tel 101 61, mobil 070-681 83 31
e-post kjepson@tele2.se

Suppleant
Sten-Kåre Sandin

Kristinebergsg.12 C, 662 36 Åmål
tel. 719 71
e-post stenkresandin@yahoo.com

Adjungerad, kommunarkivarie
Margareta Nilars

Kulturhuset, Box 18, 662 21 Åmål
tel 171 08
e-post margareta.nilars@amal.se

Valberedning sammankallande
Morgan Torger

Järngatan 4, 662 33 Åmål
tel 134 25
e-post mt-foto@telia.com

Valberedning
Rune Eriksson

Slädekärr 115, 662 98 Tösse
tel 210 54

Revisor
Sune Eriksson

Centralgatan 1, 662 33 Åmål
tel 710 24, mobil 070-312 66 15
e-post beritosune@telia.com

Revisor
Thage Nilsson

Jakobsbyn 152, 662 91 Åmål
tel 131 23
e-post elta@hotmail.se

Revisorsuppleant
Kjell Andersson

Kristinebergsg.10 E, 662 36 Åmål
tel 159 05

Revisorsuppleant
Kaare Kvist
Lunnegatan 2 A, 662 31 Åmål
tel 070 642 99 63

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV

Besöksadress:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål
Postadress:
Åmåls föreningsarkivarkiv
Box 18, 662 21 Åmål
Telefon:
0532-17055
E-post:
birgitta.dahl-lindberg@amal.se

LoggaAFA.jpg

Sidan uppdaterades 2016-04-11

Synpunkter på sidan?