På gång…. 

Årsmöte 2017

Tisdagen den 21 mars kl. 19.00 har föreningsarkivet årsmöte på Kulturhuset.

Efter årsmötet visar Bertil Johansson och Birger Ohlson bilder och berättar järnvägsminnen.

Välkomna!


ARKIVENS DAG I ÅMÅL

Årets Arkivens dag gick av stapeln på Kulturhuset lördagen den 12 november. Omkring hundra personer besökte utställningen denna dag.
Föreningsarkivet visade handlingar och foton från en gammal gård i Grobyn där två systrar bott och ur Nilsgunnar Elloz Elfsteds samling fanns bilder, affischer från folkparken Furuhäll och diverse program att se. Bilderna från herrekiperingen Högberg & Winblads Eftr. intresserade också många.
Tre idrottsfilmer samt handlingar med minnesvärda idrottshändelser visades på övervåningen.

Kommunarkivet visade stadskartor från 1600-tal till 1900-tal.

Åmåls Släktforskare fanns på plats.
Med andra ord lite av varje och något för alla, för att citera en besökare. Utställningen var väldigt uppskattad.
Vi bjöd på kaffe med hembakade bullar. Även i år kunde vi konstatera att många besökare stannade länge, drack kaffe och pratade gamla minnen.

Utställningen stod kvar en vecka.


Årsmöte 2016

Åmåls Föreningsarkiv har hållit årsmöte. Mötet inleddes av ordföranden Åke Nilsson, som hälsade välkommen.  
Rune Årehult valdes till mötesordförande. Mötet godkände det gångna årets verksamhetsberättelse och räkenskaper samt gav styrelsen ansvarsfrihet för 2015.
Föreningen har totalt 89 arkivbildare anslutna, varav 70 är aktiva föreningar.

Antalet leveranser av handlingar till arkivet var under fjolåret 24 stycken. Bland dessa kan nämnas bilder från Högberg & Winblads Eftr., gårdshandlingar från Grobyn och cirkusprogram från Nilsgunnar Elfstedt.

Till ordförande omvaldes Åke Nilsson och till ordinarie ledamöter med två års mandattid omvaldes
Lars-Göran Ahlm och Sven Martinsson samt nyvaldes Eva Tranefeldt.
Kvar i styrelsen sedan föregående år är Per-Ove Ahlstedt, Birgitta Dahl-Lindberg och Karl-Erik Waern.
Till suppleanter omvaldes Kerstin Grundberg, Kjell Pettersson och Sten-Kåre Sandin.
Kommunarkivarie Margareta Nilars är adjungerad till styrelsen.
Till revisorer omvaldes Sune Eriksson och Thage Nilsson. Till revisorsuppleanter omvaldes Kjell Andersson och Kaare Kvist.

Efter årsmötet berättade Gerhard Jansson om Degerfors IF:s historia och vikten av ett arkiv när man ska skriva föreningshistoria.
 


 

Arkivensdag 14_flyglarm

Arkivensdag 14_klipp

 


 

Studiecirkel

Hösten 2010 startade Föreningsarkivet en studiecirkel i SISU:s regi, i syfte att inventera föreningsverksamheten i Åmål med omnejd. Vi har gått igenom gamla tidningslägg och noterat alla föreningshändelser – stort som smått. Åren 1924-1931 är klara sen tidigare och finns i pappersform.

Under våren avslutade vi arbetet med åren 1940, 1941, 1950 och 1951.

Det är tänkt att resultatet ska finnas på vår hemsida och också vara sökbart i vår publika dator.


KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV
Birgitta Dahl-Lindberg
Telefon:
0532-17055
E-post: birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls föreningssarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

LoggaAFA.jpg

Sidan uppdaterades 2017-03-15

Synpunkter på sidan?