På gång…. 

Arkivens dag 2014

Lördag 8 november anordnade Åmåls Föreningsarkiv och kommunarkiv
Arkivens dag i Kulturhuset.

Vi ville med den här utställningen spegla hur krig och orostider på olika sätt
påverkade föreningsliv och gemene man i Åmål med omnejd, under
framförallt andra världskriget.


Tidningsurklipp från Åmålstidningar, protokoll, årsberättelser, brev,
insamlingslistor, ransoneringskort, soldatkontrakt, bilder mm berättade
om en tillvaro då krig och orostid fanns nära.

 

Handlingar visades bl. a från Åmåls kommunarkiv, Åmåls Hemvärn,
Föreningen Norden, Åmåls Lottakår, Fröskogs Föreläsningsförening,
Åmåls Landstormsförening och Victor Olssons samling.


Vi visade också nyinkomna handlingar från Axel Svanlings Speceri- och
diversehandel i Fröskog samt valaffischer från 30-talet.


Omkring 100 personer besökte utställningen.
Åmåls Släktforskare fanns också på plats.

                                                                   

 Arkivensdag 14_flyglarm

Arkivensdag 14_klipp

 

 

Årsmöte 2014

Åmåls Föreningsarkiv har hållit årsmöte. Mötet inleddes av ordföranden Åke Nilsson, som hälsade välkommen.  

Rune Årehult valdes till mötesordförande. Mötet godkände det gångna årets verksamhetsberättelse och räkenskaper samt gav styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

Föreningen har totalt 88 arkivbildare anslutna, varav 71 är aktiva föreningar. Antalet leveranser av handlingar till arkivet var under fjolåret 32 stycken. Bl.a. fick arkivet in en stor leverans från Bengt-Olof Ahlstrands dödsbo med handlingar från bl.a. Hemvärnet, Åmåls Motorbåtssällskap, Privatradio-föreningen Åmåls Marin och Åmåls Skytteförening.

Till ordförande omvaldes Åke Nilsson och till ordinarie ledamöter med två års mandattid omvaldes

Lars-Göran Ahlm, Bengt Hansson och Sven Martinsson.

Kvar i styrelsen sedan föregående år är Per-Ove Ahlstedt, Birgitta Dahl-Lindberg och Karl-Erik Waern. Till suppleanter omvaldes Kerstin Grundberg, Kjell Pettersson och Eva Tranefeldt.

Kommunarkivarie Margareta Nilars är adjungerad till styrelsen.

Till revisorer omvaldes Sune Eriksson och Thage Nilsson. Till revisorsuppleant omvaldes Kjell Andersson.

Efter årsmötet höll Leif Nilsson ett intressant föredrag om Åmål och Tösse skärgård.

 

 

 

 

Studiecirkel

Vi fortsätter vår studiecirkel med att inventera föreningsverksamheten i Åmål med omnejd. Den bedrivs genom att studera gamla tidningslägg

och notera alla föreningshändelser – stort som smått. Vi är klara med åren 1924-1931, och det finns en liten skrift med resultatet.

Vi har nu börjat med åren 1940-41 och 1950-51. Är Du intresserad att vara med?

Hör av Dig i så fall till Birgitta Dahl-Lindberg, tel. 170 55 eller någon annan i styrelsen.

 


KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV
Birgitta Dahl-Lindberg
Telefon:
0532-17055
E-post: birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls föreningssarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

LoggaAFA.jpg