e-tjänster


etjanster_495px.jpg

 

En e-tjänst är en tjänst som levereras via elektronisk kommunikation. Regeringens 24-timmarsdelegation har gett huvudmotiven till varför kommuner ska arbeta med e-tjänster. Visionen är bland annat att kunna ge ökad service genom e-tjänster till alla medborgare.

För att du ska kunna utnyttja tjänster som finns tillgängliga i vår kommun behöver du logga in dig med en e-legitimation. e-legitimation använder du för att identifiera dig säkert och göra elektronisk underskrift.

KONTAKTINFORMATION

Annika Brodén
Utredare
Telefon: 0532-17451
E-post: annika.broden@amal.se

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?