Årsräkning

Gode män, förvaltare och förmyndare ska varje år redovisa sitt uppdrag till överförmyndarnämnden. Vi kommer därför att skicka ut blanketter gällande årsredovisningen till dig. I samband med årsräkningen ska du även skicka in en redogörelse som beskriver omfattningen av ställföreträdarskapet och om du begär arvode för ditt uppdrag.

Inlämnande av handlingarna
Årsredovisningen ska skickas till överförmyndarnämnden före den 1 mars 2018. Om du inte anser dig hinna med att lämna in årsredovisningen före detta datum så måste du i god tid höra av dig till oss och ansöka om anstånd.

Blanketter
Vi kommer att skicka ut blanketter till dig men det går även att ladda ner blanketter för utskrift på vår hemsida.


Vad bör man tänka på när man gör en årsräkning?
Under januari månad 2018 genomför överförmyndarnämnden ett antal utbildningskvällar med årsräkningen som tema. Både gamla och nya gode män och förvaltare är varmt välkomna. Vi går igenom hur man ska fylla i årsräkningen och redogörelsen som ska vara inlämnad till överförmyndarnämnden innan den 1 mars 2018. Utbildningen varvas med teori och frågeställningar.

 

Inbjudan till utbildning
Utbildningstillfällen:


Bengtsfors: Måndagen den 15 januari i  Kommunhuset, lokal Majberget kl 18.00 – 20.00

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fredagen den 12 januari 2018


Årjäng: Onsdagen den 17 januari i Kommunhuset, lokal Silen, kl 18.00 – 20.00

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fredagen den 12 januari 2018


Åmål: Onsdagen den 24 januari i Stadshuset, lokal Päronsalen, kl 18.00 – 20.00

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Torsdagen den 18 januari 2018


Säffle: Måndagen den 29 januari i Stadshuset, lokal Säfflesalen, kl 18.00 – 20.00

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Torsdagen den 18 januari 2018


Utbildningen är kostnadsfri. För fika – meddela eventuella allergier vid anmälan.

Anmälan till overformyndarenheten@amal.se eller kontakta oss på telefon 0532-777 400.

Varmt välkomna!
Överförmyndarnämnden

Kontakta överförmyndarenheten


Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag 10.00 - 12.00

Besökstid: torsdagar 10.00 - 12.00 och 13.30 - 15.30


Telefon:
0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: overformyndarenheten@amal.se

Besöksadress: Kyrkogatan 6, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

BLANKETT ÅRSRÄKNING 2018
Blankett årsräkning pdf (pdf 277 KB)
Övriga blanketter
Blankett specifikation utgifter pdf (pdf 98 KB)

Blankett specifikation inkomster pdf (pdf 95 KB)

Blankett redogörelse pdf (pdf 293 KB)

Blankett körjournal pdf (pdf 375 KB)

Sidan uppdaterades 2018-01-12

Synpunkter på sidan?