Årsräkning


Gode män, förvaltare och förmyndare ska varje år redovisa sitt uppdrag till överförmyndarnämnden. Vi kommer därför att skicka ut blanketter gällande årsredovisningen till dig. I samband med årsräkningen ska du även skicka in en redogörelse som beskriver omfattningen av ställföreträdarskapet och om du begär arvode för ditt uppdrag.

Inlämnande av handlingarna
Årsredovisningen ska skickas till överförmyndarnämnden före den 1 mars. Om du inte anser dig hinna med att lämna in årsredovisningen före detta datum så måste du i god tid höra av dig till oss och ansöka om anstånd.

Blanketter
Vi kommer att skicka ut blanketter till dig men det går även att ladda ner blanketter för utskrift på vår hemsida.


Inbjudan till utbildning
Under februari månad genomför överförmyndarnämnden ett antal utbildningskvällar med årsräkningen som tema. Både gamla och nya gode män och förvaltare är varmt välkomna. Vi går igenom hur man ska fylla i årsräkningen och redogörelsen som ska vara inlämnad till överförmyndarnämnden innan den 1 mars 2017. Utbildningen varvas med teori och frågeställningar.

Utbildningen kommer att genomföras vid fyra tillfällen:
Bengtsfors: Onsdagen den 1 februari i  kommunkontoret, lokal Majberget kl 18.00 – 20.00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fredagen den 27 januari 2017

Säffle: Onsdagen den 1 februari i Stadshuset, lokal Säfflesalen, kl 18.00 – 20.00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fredagen den 27 januari 2017

Årjäng: Onsdagen den 8 februari i Kommunhuset, lokal Silen, kl 18.00 – 20.00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fredagen den 3 februari 2017

Åmål: Torsdag den 9 februari i Stadshuset, lokal Päronsalen, kl 18.00 – 20.00
SISTA ANMÄLNINGSDAG:  Fredagen den 3 februari 2017

Utbildningen är kostnadsfri. För fika – meddela ev. allergier vid anmälan.
Anmälan till overformyndarenheten@amal.se eller kontakta oss på telefon 0532-777 400.

Varmt välkomna!
Överförmyndarnämnden

Kontakta överförmyndarenheten


Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag 10.00 - 12.00

Besökstid: torsdagar 10.00 - 12.00 och 13.30 - 15.30


Telefon:
0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: overformyndarenheten@amal.se

Besöksadress: Kyrkogatan 6, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

Sidan uppdaterades 2017-01-20

Synpunkter på sidan?