Räddningstjänsten Åmål - Verksamheten

Räddningstjänstens viktigaste uppgifter är att förebygga bränder och andra olyckor samt att ingripa vid diverse olyckstillbud.

Målsättningen är att minska antalet bränder och öka säkerheten i samhället, därför har den förebyggande verksamheten blivit en allt viktigare del.

I det dagliga arbetet ingår tillsyn av fastigheter och verksamheter enligt Lagen om Skydd mot olyckor, och Lagen om Brandfarlig och Explosiv vara.

De tjänster som vi erbjuder dig som privatperson eller företagare är rådgivning, information, utbildning samt sotningsdispens för egensotning.

Du som enskild person ansvarar för brandsäkerheten i ditt hem. Därför anser vi det viktigt att öka kunskapen och medvetenheten hos allmänheten. Vi deltar ofta på olika arrangemang för att informera och svara på frågor kring brandsäkerheten i hemmet. Brandvarnare och släckredskap är två enkla åtgärder för att öka säkerheten och borde finnas i alla hem.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Åmåls kommun består av cirka 12,300 innevånare varav de flesta bor i tätorten. Räddningstjänsten i kommunen rycker årligen ut på cirka 200 larm, där bränder, trafikolyckor och automatiska brandlarm är de vanligast förekommande larmen. Från 2011 åker kommunens räddningstjänst också på så kallade "IVPA"-larm.

På heltid finns idag 5 anställda och dessa finns på brandstationen under normal kontorstid, Måndag till Fredag. Denna personalstyrka utgörs av en räddnings-
chef tillika säkerhetssamrodnare, två stf. räddningschef (varav en tillika stf. säkerhetssamordnare), en brandman samt en kontorsassistent.

Övrig personal, cirka 40 personer, utgörs av deltidsbrandmän. Dessa består uteslutande av män men fyra kvinnor finns anställda i kommunens räddningstjänst. 4 grupper om vardera 8 personer utgör jourstyrkorna vilket innebär att en brandman har jour en vecka per månad. Under denna vecka skall man kunna infinna sig på brandstationen inom 5 minuter. Varje grupp övar två gånger i veckan, vanligen Måndagar och Torsdagar.

Utryckande styrka: 1 Insatsledare/1 Styrkeledare/6 brandmän 

 


Kommunkarta

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?