Kommunstyrelsens förvaltning

 

Kommunstyrelsens förvaltning är en av kommunens fyra förvaltningar. I förvaltningarna arbetar de anställda med att planera och genomföra det som politikerna beslutat.
Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar de övriga förvaltningarna. Jeanette Lämmel är kommunchef och även chef över samtliga förvaltningar.


Kommunstyrelsens förvaltning består av:

Kommunchef
Jeanette Lämmel
Telefon 0532-170 12
E-post jeanette.lammel@amal.se

 

Kanslienheten
Kanslichef
Ida Rådman
Telefon 0532-170 13
E-post ida.radman@amal.se

 

Personalenheten
Personalchef
Per Ljungberg
Telefon 0532-170 32
E-post: per.ljungberg@amal.se 

 

IT-enhet
IT-chef
Pontus Karlsson
Telefon 0532-170 67
E-post: pontus.karlsson@amal.se

 

Ekonomienheten
Ekonomichef
Stig-Arne Olsson
Telefon 0532-170 34
E-post: stig-arne.olsson@amal.se

 

Räddningstjänst
Räddningschef
Lars-Ove Öhrn
Telefon: 0532-172 96
E-post: lars-ove.ohrn@amal.se

 

Kostenheten
Kostchef
Elisabeth Eskfelt
Telefon 0532-171 85
E-post: elisabeth.eskfelt@amal.se 

 

Tillväxtenheten
Enhetschef
Carl-Gustav Bergenholtz
Telefon 0532-170 80
E-post: carl-gustav.bergenholtz@amal.se

 

Kultur och turism
Enhetschef
Stefan Jacobson
Telefon 0532-171 00
E-post: stefan.jacobson@amal.se

 

Miljöenheten
Miljöchef
Susanne Nordström
Telefon 0532-172 57
E-post: susanne.nordstrom@amal.se

Sidan uppdaterades 2016-10-14

Synpunkter på sidan?