Etablering

Enheten för arbete och försörjning har det övergripande ansvaret för etablering i Åmåls kommun.

Enligt Etableringslagen (2010:197) samverkar Åmåls kommun med Arbetsförmedlingen som har det samordnade ansvaret för etablering av vissa nyanlända. Arbetsförmedlingen ansvarar för sysselsättning av den nyanlände och kommun ansvarar för hantering av bostadsförsörjning, försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning, samhällsorientering, skola, omsorg samt SFI. Försäkringskassan betalar, efter beslut från arbetsförmedlingen, etableringsersättning till de personer som omfattas av etableringslagen.

SFI Åmåls Kommun

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Lag (2010:197) etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

KONTAKTINFORMATION

Etableringssamordnare

Carina Adrian
carina.adrian@amal.se
0532-173 60

Anna Eriksson
anna.eriksson@amal.se
0532-173 62

Etableringsguide
Wisam Almobayed
wisam.almobayed@amal.se
0532-170 48

Sidan uppdaterades 2016-10-25

Synpunkter på sidan?