Etablering

Enheten för arbete och försörjning har det övergripande ansvaret för etablering i Åmåls kommun.

Enligt Etableringslagen (2010:197) samverkar Åmåls kommun med Arbetsförmedlingen som har det samordnade ansvaret för etablering av vissa nyanlända. Arbetsförmedlingen ansvarar för sysselsättning av den nyanlände och kommun ansvarar för hantering av bostadsförsörjning, försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning, samhällsorientering, skola, omsorg samt SFI. Försäkringskassan betalar, efter beslut från arbetsförmedlingen, etableringsersättning till de personer som omfattas av etableringslagen.

SFI Åmåls Kommun pdf (pdf 310 KB)

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Lag (2010:197) etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

KONTAKTINFORMATION

Etableringssamordnare

Carina Adrian
carina.adrian@amal.se
0532-173 60

Anna Eriksson
anna.eriksson@amal.se
0532-173 62

Etableringsguide
Wisam Almobayed
wisam.almobayed@amal.se
0532-170 48

Sidan uppdaterades 2017-05-11

Synpunkter på sidan?