Dödsboanmälan

När dödsboet saknar fast egendom eller tomträtt och tillgångarna som finns, endast täcker begravningskostnader, en eller två hyror, eventuell hemtjänstavgift, samt sten och/eller ingravering, kan man göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. Observera att inga skulder som tillhör dödsboet skall betalas innan dödsboanmälan är gjord. Kontakta Integration- och arbetsmarknadsförvaltningens handläggare för ytterligare frågor.

Handläggaren gör som regel ett hembesök för att göra en uppskattning av värdet i boet.
Det går inte att göra en dödsboanmälan om boet har fastighet eller del av fastighet. Eller ett överskott som överstiger ca 3000:- som motsvarar bouppteckningskostnad. Om det behövs göras en bouppteckning vänder ni er till skatteverket som har blanketter


Beslut
När handläggaren gjort klart dödsboanmälan skickas anmälan vidare till Skatteförvaltningen i Härnösand som registrerar dödsboanmälan. Närmast anhörig kan begära att handläggaren noterar till skatteförvaltningen . Att kopia av registreringen skall sändas till närmast anhörig. Det sänds annars inte ut med automatik av skatteförvaltningen.

Om dödsboanmälan inte kan inges till Skatteförvaltningen pga. juridiska eller ekonomiska skäl måste en bouppteckning göras. Det går inte att överklaga att dödsboanmälan inte inges. Kontakta försörjningsstöd för vidare information. Om dödsboanmälan inte kan inges till Skatteförvaltningen på grund av juridiska eller ekonomiska skäl måste en bouppteckning göras. Det går inte att överklaga att dödsboanmälan inte inges.

Begravningskostnader, gravsten, 30 %  av prisbasbeloppet  (2012, 13 200:-) 

Det räcker till:
• Kista med svepningstillbehör
• Blomdekoration
• Handbuketter
• En dödsannons
• Begravningsbil från bårhus till kyrka
• Anteckning av blommor samt minnespärm
• Begravningsbyråns arvode inkl svepning och representant vid jordfästningen
• Urna (vid kremering)
• Enklare förtäring vid begravningen


Nödvändiga transportkostnader (exempelvis när någon avlider på annan ort eller i sitt hem) beviljas utöver schablon om kostnaden är skälig utifrån avstånd och tidpunkt.
Gravsten beviljas till en kostnad av högst 20 %  av prisbasbeloppet ( 2012, 8 800:-). Man beaktar först vad boet har för tillgångar och mellanskillnaden är det som beviljas.


Handlingar som behövs vid handläggning av dödsboanmälan

• Räkning från begravningsbyrån samt övriga räkningar som berör själva begravningen.

• Dödsfallsintyg, som begärs av skatteförvaltningen.

• Uppgifter om samtliga banktillgodohavanden, utdrag från personkonto, senaste pensionsavi eller lönebesked samt uppgift på eventuella kostnader dödsdagen.

• Uppgift om eventuella livförsäkringar hos försäkringsbolag eller fackförening etc.

• Uppgift från skattemyndighet om eventuell återbäring av skatt är att vänta.

• Senaste deklarationen.

• Uppgift om det finns värdeföremål i form av smycken, antika möbler etc.

• Intyg från samtliga dödsbodelägare om att de är överens om att dödsboanmälan skall upprättas (blankett finns hos handläggare)

• Aktuella namn och adresser på samtliga dödsbodelägare (så långt det är möjligt) samt telefonnummer.

Kontaktinformation

Anna Larsson
Telefon: 0532-171 21
E-post: anna.c.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2017-01-16

Synpunkter på sidan?