Under 2017 lovar Polisen och Åmåls kommun att tillsammans agera för att öka tryggheten i Åmåls centrum under kvällar, nätter och helger och för att minska bostadsinbrotten i kommunen.

Situationen idag

Efter att kommunen och polisen med olika metoder genomfört medborgardialog har framkommit att 80 % av de boende i Åmåls kommun som helhet känner sig trygga. Dock framkommer att det finns en oro över att vistas i Åmåls centrum under kvälls- och nattetid på helger. Det har också framkommit en oro för att utsättas för inbrott i bostad.

Det här ska vi göra

Öka tryggheten i Åmåls centrum under kvällar, nätter och helger

Polisen: Ökad synlighet med fokus på tider och platser där de boende uttryckt att de känner otrygghet, för att öka tryggheten och minska våld i offentlig miljö.

Kommunen: Åtgärder i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte, exempelvis tekniska åtgärder (översyn av gatubelysning m.m.), fokus på integration och andra åtgärder som kan påverka en gynnsam utveckling i kommunen.

 

Arbeta för färre bostadsinbrott genom ökad DNA-märkning i kommunen
Polisen och kommunen gemensamt: Sprida kunskap om märkmetoden ”Märk-DNA” i syfte att minska antalet bostadsinbrott och öka tryggheten.

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och vätskan penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik kan den spåras. Märkningen håller minst fem år på föremål.

MärkDNA förekommer idag i sprinklersystem på banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller på värdeföremål i hushåll. Det är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella. 

MärkDNA

  • kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.
  • är spårbart.
  • kopplar samman föremålet med dess ägare.
  • gör föremål oattraktiva på hälerimarknaden.
  • avskräcker tjuven från att gå in bostäder och stjäla värdeföremål.
  • är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål.

MärkDNA löser inte alla inbrottsproblem men är ett utmärkt komplement till andra inbrottsskyddande åtgärder.

Kontaktperson
Centrumutvecklare
Ulrika Abrahamsson
Telefon: 0532-174 45
E-post:
ulrika.abrahamsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-02-02

Synpunkter på sidan?