Kubrat


Kubrat, Bulgarien

Staden ligger i nordöstra Bulgarien och det enda sättet att ta sig dit är via landsvägen. Det tidigaste skrivna beviset för Kubrats existens är från 1624, men det är först 1949 som Kubrat får sina stadsprivilegier.

Arealen är ca 47000ha och av detta är 77% jordbruksmark, här odlar man bland annat tobak. Jordbruket står för 15% av kommunens inkomst. Förutom jordbruk så finns det en hel del textilindustri  i Kubrat, men det finns även träindustri och delar av det exportera bland annat till Sverige. I Kubrat finns dessutom en utvecklad jaktturism och det man framförallt jagar är rådjur, kronhjort och vildsvin.

Kommunen har 24 218 invånare, varav 40% bor i staden och de övriga 60% i de 16 byarna runt Kubrat. Befolkningen är till största delen en blandning av turkar och bulgarer.

Åmål och Kubrat blev vänorter 2003

KartaVänortsavtaletpdf (pdf 491 KB)

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?