Tösse, Tydje och Ånimskog

Tösse/Tydje ligger ca 10 km söder om Åmål längs riksväg 45. Av kommunens invånare bor omkring 830 personer i Tösse/Tydje. Ånimskog ligger i den sydligaste delen av Åmåls Kommun, cirka 20 km söder om Åmål invid riksväg 45.


Samverket består av föreningar från Tösse,Tydje och Ånimskog. Det finns ett äldreboende i Tösse Solsäter som har aktiviteter inom Samverket.

Vi har flera lokaler som föreningar och organisationer lämnar till vårt förfogande vilka vi kan använda till olika aktiviteter. Samverket arbetar för att förebygga ensamhet och isolering för alla åldrar. Vill du vara delaktig som frivillig eller enbart delta i verksamheten, kontakta oss.

Åsa Bodmark
Frivilligsamordnare Åmål, Tösse, Tydje och Ånimskog
Åmåls Kommun
Lunnegatan 18
662 31 Åmål
Telefon 0532-171 42
E-post asa.bodmark@amal.se

Kristine Geimure
Frivilligsamordnare Åmål, Fengersfors, Fröskog och Edsleskog
Åmåls kommun
Lunnegatan 18
662 31 Åmål
Telefon 0532-173 48
E-post kristine.geimure@amal.se

Sidan uppdaterades 2015-12-22

Synpunkter på sidan?